20.01.2005

Komunikat dotyczący dostaw ropy

PKN ORLEN S.A. od wielu tygodni monitorował sytuację związaną z Jukosem i jej wpływ na bezpieczeństwo dostaw ropy dla koncernu. W dniu 19 stycznia 2005 r. PKN ORLEN S.A. otrzymał od PETROVAL S.A. zawiadomienie dotyczące wstrzymania wykonywania przez PETROVAL S.A. kontraktu terminowego z dnia 21 grudnia 2002 r. dotyczącego dostaw ropy, wskutek wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej jego realizację. Zgodnie z zawiadomieniem PETROVAL S.A. zdarzeniem uzasadniającym zastosowanie klauzuli siły wyższej i wstrzymanie realizacji kontraktu jest brak możliwości dostawy ropy przez spółkę Jukos. Petroval poinformował także, iż nie ma możliwości oszacowania, jak długo ta sytuacja będzie miała miejsce.

PKN ORLEN S.A. oświadcza, iż dzięki podjętym uprzednio działaniom i przygotowaniu alternatywnego planu zaopatrzenia Koncernu w ropę opisana wyżej sytuacja nie zagraża ciągłości zaopatrzenia w surowiec. Dostawy ropy będą zrealizowane planowo, pokrywając w całości zapotrzebowanie, dzięki realizacji kontraktów terminowych oraz uzupełniających dostaw typu spot.

Jednocześnie PKN ORLEN S.A. zamierza wykorzystać wszelkie środki prawne wynikające z kontraktów dla zabezpieczenia swoich roszczeń w stosunku do Firm Petroval i Jukos.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN S.A.