31.01.2005

Rękopis etiudy cis-moll Fryderyka Chopina przybył do Polski

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Kultury, PKN ORLEN, i PKO BP rękopis roboczy Etiudy cis-moll op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina trafił do ojczyzny kompozytora.
Liczący 173 lata autograf etiudy zakupiony został na aukcji w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's. W dniu dzisiejszym został on uroczyście przekazany przez darczyńców do Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich w Warszawie.

- Jesteśmy dumni, że jeden z symboli kultury polskiej zajął należne mu miejsce w jednej z narodowych kolekcji muzealnych - powiedział Igor Chalupec, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Etiuda cis-moll op. 10 nr 4 wraz z pozostałymi jedenastoma utworami z opusu 10, została wydana w Paryżu przez Maurice'a Schlesingera 6 czerwca 1833 roku. Autograf roboczy (edycyjny nie jest do dziś znany), składa się z czterech stron, z których trzy są zapisane. Na stronie trzeciej kompozytor zanotował datę powstania utworu: "Paryż. Sierp. 6, 1832.". Zapis nutowy zawiera skreślenia i poprawki dokonane ręką kompozytora.

Dokument trafił do Polski po długiej i dalekiej podróży przez zbiory kilku właścicieli w różnych krajach. Wiosną 1841 roku Chopin ofiarował autograf Etiudy swej wiedeńskiej uczennicy Friederice Muller, późniejszej Streicher, żyjącej w latach 1816-1895. W listopadzie 1908 roku rękopis pojawił się na aukcji u J. A. Stragardta w Berlinie, a następnie wystawiono go na sprzedaż w antykwariacie V. A. Hecka w Wiedniu. Z czasem znalazł się w bogatej kolekcji Louisa Kocha. Później przez wiele lat aż roku 1962 roku był częścią zbiorów Rudolfa Floersheima w Aarau.
Prawdopodobnie kolejnym jego właścicielem został amerykański kolekcjoner z Kalifornii, dr Mathew Malerich. Zza oceanu rękopis trafił do domu aukcyjnego Sotheby's, gdzie został zakupiony przez polskich sponsorów.
Należy podkreślić, że jest to pierwszy autograf Chopina zakupiony do zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina, po jedenastu latach przerwy.

Zakup sfinansowany został przez Ministerstwo Kultury, PKN ORLEN i PKO BP. Trzystronicowy manuskrypt był najdroższym z kilkudziesięciu oferowanych rękopisów wielkich kompozytorów, wystawionych tego dnia na aukcji w Sotheby's.

PKN ORLEN, realizując misję mecenasa kultury, po raz kolejny wniósł istotny wkład w ochronę dóbr dziedzictwa narodowego.
Jako lider rynku gospodarczego, koncern jest także aktywnym uczestnikiem życia społecznego. ORLEN wspiera polską kulturę, starając się uczestniczyć w wydarzeniach ważnych dla społeczeństwa, do jakich niewątpliwie zalicza się sprowadzenie do kraju rękopisu największego polskiego kompozytora.