08.09.2005

PKN ORLEN złożył Agrofert Holding propozycję ujawnienia szczegółów zawartych umów

PKN ORLEN złożył Agrofert Holding propozycję ujawnienia szczegółów zawartych umów.

Dążąc do wyjaśnienia spraw będących przedmiotem publikacji prasowych oraz broniąc swojego stanowiska, w dniu 7 września PKN ORLEN raz jeszcze zwrócił się do Agrofertu z prośbą o wyrażenie zgody na ujawnienie umów zawartych pomiędzy stronami.

Większość informacji dotyczących tych umów jest do tej pory objęte klauzulami poufności. Niestety do tej pory PKN ORLEN nie uzyskał zgody Agrofert Holding na ujawnienie szczegółów zawartych umów, pomimo że o taką zgodę wystąpił już w czerwcu 2005 r.

W związku z oświadczeniami i wypowiedziami przedstawicieli Agrofert Holding publikowanymi w Pradze i Warszawie, z których wynika, że stanowisko Agrofertu w tej sprawie mogło ulec zmianie, PKN ORLEN raz jeszcze wystąpił z wnioskiem do Agrofertu o kontrasygnatę dokumentu zezwalającego na ujawnienie nie tylko części, ale całej treści umów, listów intencyjnych oraz umów towarzyszących związanych z umową dotyczącą sprzedaży przez PKN ORLEN na rzecz Agrofert Holding części aktywów UNIPETROL.

Zarząd PKN ORLEN pragnie podkreślić, że wszystkie podejmowane przez niego działania są przejrzyste i etyczne. Zarząd jest zdeterminowany aby wyjaśnić sytuację wokół PKN ORLEN i skoncentrować swoje działania na budowaniu wartości dla UNIPETROLU i akcjonariuszy firmy.