12.09.2005

PKN ORLEN zakończył swój udział w prywatyzacji Tupras

W nawiązaniu do dzisiejszego ogłoszenia Tureckiej Agencji Prywatyzacyjnej, w sprawie przetargu na 51% akcji Spółki Tupras, będących aktualnie własnością tureckiego Skarbu Państwa, PKN ORLEN potwierdza zakończenie swojego udziału w tym etapie procesu prywatyzacji tureckiej spółki.

Zgodnie z wcześniej przedstawioną strategią, PKN ORLEN S.A. przystąpił do procesu prywatyzacji spółki Tupras i dokonał wnikliwej analizy inwestycji z wykorzystaniem dogłębnego due diligence oraz oszacował operacyjną i finansową sytuację Spółki pod kątem możliwości dalszego wzrostu jej wartości. Bazując na rezultatach tych prac oraz biorąc pod uwagę zobowiązanie PKN ORLEN do wykorzystywania tylko tych możliwości inwestycyjnych, które wiążą się z tworzeniem wartości dla akcjonariuszy, PKN ORLEN S.A. określił wartość inwestycji na poziomie niższym niż zaakceptowana oferta.

PKN ORLEN S.A. w dalszym ciągu bada inne opcje związane z możliwościami inwestycyjnymi w regionie, zgodnie ze swoją strategią ogłoszoną w tym roku.