19.12.2006

Nowe stacje w sieci ORLEN DEUTSCHLAND

ORLEN Deutschland, spółka zależna PKN ORLEN, kupuje od Deutsche BP AG (BP) 58 stacji benzynowych w północnych Niemczech. Transakcja to kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii restrukturyzacji i rozwoju sieci niemieckiej. Przejęcie nowych stacji przez ORLEN Deutschland oznacza wzrost atrakcyjności rynkowej spółki.

Umowę zakupu zaakceptowały już Rady Nadzorcze PKN ORLEN i ORLEN Deutschland. Transakcja zostanie zrealizowana z dniem otrzymania przez Orlen Deutschland opinii Niemieckiego Urzędu Antymonopolowego odnośnie wykonania transakcji. Opinia ta jest spodziewana w najbliższych dniach.

Transakcja zakupu 58 stacji od BP w Niemczech jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii zwiększania wartości ORLEN Deutschland poprzez restrukturyzację i rozbudowę sieci detalicznej. Zgodnie z założeniami firma ma przejąć do 2009 roku około 250 obiektów w Północnych Niemczech i tym samym osiągnąć 10% udział w rynku w tym regionie. Przyjęty scenariusz restrukturyzacji i rozbudowy sieci stacji należących w chwili obecnej do niemieckiej sieci ORLENU nie wyklucza wariantu korzystnej sprzedaży w przypadku pojawienia się atrakcyjnej oferty.

- Wszystkie działania podejmowane przez ostatnie 12 miesięcy, wynikające z naszej strategii, sprawiają, iż ORLEN Deutchland zyskuje na atrakcyjności rynkowej na trudnym, konkurencyjnym i dojrzałym niemieckim rynku detalicznej sprzedaży paliw. Ostatnia transakcja dodatkowo zwiększa wartość spółki - mówi Wojciech Heydel, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży.

Dotychczasowe procesy restrukturyzacyjne i działania podnoszące efektywność operacyjną ORLEN Deutschland przyniosły rezultat w postaci wzrostu zysku netto firmy o ponad 166% w 3 kwartale tego roku w porównaniu do adekwatnego okresu 2005 r. Wolumen sprzedaży paliwa oferowanego przez sieć (ORLEN i STAR) w Niemczech wzrósł w tym czasie o 3,1% pomimo równoczesnej sprzedaży lub likwidacji wielu trwale nierentownych stacji.

- Transakcja zawarta z BP oznacza dla naszej sieci lepszą penetrację bardzo konkurencyjnego rynku w Niemczech. Uznaliśmy ofertę BP za wyjątkowo atrakcyjną z uwagi na lokalizację oraz profil stacji, które zostały zakupione przez ORLEN Deutschland. Nowe obiekty naturalnie uzupełnią obecną infrastrukturę sprzedaży detalicznej w Niemczech. Transakcja to również najlepszy sposób na naturalne i efektywne poszerzenie portfolio klientów naszych stacji - stwierdził Krzysztof Żak, Prezes Zarządu ORLEN Deutschland.

Przejęte stacje zostaną poddane procesowi integracji do sieci i jej standardów, który potrwa do końca 2007 roku. Stacje zlokalizowane są w północnych landach Niemiec: Schleswig Holstein, Bremen, Nordrein-Westfllen, Essen, Niedersachsen, Meklemburg Vorpommern oraz Sachsem Anhalt. Po przejęciu 58 stacji od BP ORLEN Deutschland zarządzać będzie siecią 532 obiektów w północnych landach Niemiec.

PKN ORLEN S.A.
PKN ORLEN S.A. to największy koncern naftowy w Europie Środkowej z centralą w Polsce. W III kwartale 2006 r firma osiągnęła przychody w wysokości 14,88 mld PLN co zapewniło jej pierwsze miejsce wśród przedsiębiorstw w nowych krajach Unii Europejskiej. W grudniu 2006 roku PKN ORLEN S.A. sfinalizował przejęcie największej rafinerii krajów bałtyckich w Możejkach na Litwie. Akcje PKN ORLEN S.A. notowane są na giełdzie w Warszawie i Londynie. W skład grupy kapitałowej ORLEN wchodzi około 80 spółek, zatrudniających łącznie ok.24 000 osób.

Deutsche BP AG
BP Niemcy AG jest liderem niemieckiego rynku paliw i olejów mineralnych, przy czym występuje pod trzema markami BP, Aral i Castrol . W 2005 roku firma zanotowała obrót roczny na poziomie ponad 50 miliardów Euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 6500 osób i posiada w Niemczech drugi pod względem wielkości system rafineryjny.

ORLEN Deutschland
Firma ORLEN Deutschland rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku po zakupie przez PKN ORLEN 494 stacji zlokalizowanych w północnych krajach związkowych Niemiec. Niemiecka sieć, zgodnie ze strategią PKN ORLEN dotyczącą detalicznego obrotu paliwami na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, funkcjonuje w oparciu o dwie marki: premium ORLEN i ekonomiczną STAR.