06.04.2006

Debaty Tischnerowskie

W dniu 28 marca 2006 roku o godzinie 18.00 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się pierwsza z cyklu czterech Debat Tischnerowskich. Tematem Debaty było „Dziedzictwo Tischnera”, o którym opowiadali Tadeusz Mazowiecki, Bogdan Borusewicz, Jarosław Gowin, Grzegorz Jarzyna. Fragmenty tekstów Tischnera odczytali Joanna Szczepkowska i Jerzy Trela.

Debaty Tischnerowskie to seria dyskusji organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim przez Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych im. Erazma z Rotterdamu i Instytut Nauk Społecznych w Wiedniu.

Wyłącznym Sponsorem Debat jest PKN ORLEN S.A., a patronami medialnymi: TVN24, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Onet.pl Zaangażowanie Koncernu w Debaty jest przejawem realizacji w Koncernie programu wspierania inicjatyw kulturalnych i społecznych, poruszających kwestie istotne dla narodu polskiego.

Debaty są wyrazem szacunku i pamięci dla ks. Józefa Tischnera, członka pierwszej Rady Katedry. Ich zadaniem jest stawianie pytań i dyskusja o najważniejszych problemach współczesnej demokracji. Biorą w nich udział światowej sławy intelektualiści, naukowcy i politycy.

Druga Debata „O liberalizmie” odbędzie się 10 kwietnia, o godz. 18.00 w Audytorium Maximum UW. W gronie panelistów zasiądą: J. Gray (profesor London School of Economics, wykładał również na Harvardzie, Yale i Oxfordzie, zajmuje się myślą polityczną i historią liberalizmu, publicysta), L. Dorn, M. Król, A. Olechowski, M. Środa.
Kolejne dwie Debaty „O prawdzie”, w której m.in. weźmie udział L. Kołakowski odbędzie się 8 maja i „O Europie” 24 maja, a jej gościem będzie Joschka Fischer.