29.11.2006

Finansowanie transakcji zakupu rafinerii AB Mažeikių Nafta

W dniu dzisiejszym, PKN ORLEN S.A. podpisał umowy kredytowe umożliwiające realizację akwizycji AB Mažeikių Nafta. Finansowanie w postaci dwóch umów kredytowych w łącznej wysokości 1,6 miliarda Euro zapewni konsorcjum ośmiu polskich i zagranicznych banków.

Finansowanie składające się z pięcioletniego kredytu odnawialnego w kwocie 800 mln Euro oraz 12-miesięcznego kredytu pomostowego w kwocie 800 mln Euro stanowi największy program finansowania w historii Koncernu, a także największe jednorazowe finansowanie zorganizowane na rzecz polskiego przedsiębiorstwa. Wraz z posiadanymi środkami własnym i pozostającymi do wykorzystania istniejącymi liniami kredytowymi, PKN ORLEN S.A. będzie miał zapewnione źródła finansowania na zakup całości udziałów AB Mažeikių Nafta będących przedmiotem umów podpisanych z Rządem Republiki Litewskiej oraz z Yukos International U.K. B.V.

Uzyskana struktura finansowania umożliwi PKN ORLEN S.A. utrzymanie atrakcyjnych kosztów finansowania dzięki wsparciu największych partnerów bankowych, a jednocześnie ze względu na finansowanie pomostowe da czas na efektywne przeprowadzenie emisji euroobligacji.

Nowy kredyt odnawialny, podobnie jak poprzedni, ustanowiony w grudniu 2005 roku w kwocie 1,0 mld Euro, posiada dwie opcje rocznego przedłużenia, co zapewnia firmie możliwość dogodnego rozplanowania spłaty.

Pula pozyskanych środków zapewnia również finansowanie kolejnych przedsięwzięć przewidzianych w ramach tej akwizycji - zakupu akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w odpowiedzi na ogłoszenie obowiązkowego wezwania, jak również potencjalne nabycie pozostających obecnie w rękach Rządu Litwy 10% akcji. W sumie wartość 100% walorów AB Mažeikių Nafta oceniana jest na 2,8 mld USD.

Kredytów na akwizycję litewskiej rafinerii udziela PKN ORLEN S.A. konsorcjum banków w składzie: ABN AMRO Bank N.V., Bank Handlowy w Warszawie S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., KBC BANK NV / Kredyt Bank S.A., Société Générale SA oddział w Polsce i UniCredit Group. Banki wchodzące w skład konsorcjum są od kilku lat najważniejszymi bankami współpracującymi oraz kredytodawcami Grupy PKN ORLEN S.A.

Program finansowania i przejęcie strategicznego pakietu akcji AB Mažeikių Nafta stanowi ważny krok w realizacji strategii rozwojowej PKN ORLEN S.A. i znajdzie odzwierciedlenie w bilansie Grupy. Transakcja przejęcia tymczasowo zwiększy wskaźnik dźwigni zadłużenia Grupy PKN ORLEN S.A. powyżej optymalnego poziomu 1,5 x – 2,0 x skonsolidowanego EBIDTA. Zarząd Grupy stawia sobie za cel obniżenie poziomu zadłużenia do wskazanych wartości optymalnych, w przeciągu ok. 2-3 lat.

Litewska inwestycja PKN ORLEN S.A. prowadzi do powstania największego w Regionie Europy Środkowej koncernu pod względem ilości przerabianej ropy naftowej (łączna ilość przerobu ropy po połączeniu to 31,7 mln ton rocznie) i liczby stacji (łącznie 2,732 stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie).

Rafineria AB Mažeikių Nafta jest największą rafinerią w krajach nadbałtyckich o maksymalnym przerobie w wysokości 10 mln ton ropy rocznie. Firma jest właścicielem i operatorem systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych na Litwie, a także eksportowo-importowego terminalu przeładunkowego nad Morzem Bałtyckim (Terminal Morski Butinga). Posiada także niewielką, liczącą 27 stacji sieć sprzedaży detalicznej.

PKN ORLEN S.A. w dniu 26 maja 2006 roku podpisał umowę nabycia 53,70% akcji litewskiej rafinerii Mažeikių Nafta od Yukos International UK. B.V. za kwotę 1,492 mln USD. Z kolei 9 czerwca 2006 r. pełniący obowiązki Ministra Gospodarki Litwy Kestutis Daukszys sygnował umowę o sprzedaży na rzecz PKN ORLEN S.A. części rządowego pakietu akcji Rafinerii - 30,66% za kwotę ponad 852 mln USD. Według zapisów umów, po zakończeniu transakcji w posiadaniu rządu Litwy pozostanie 10% pakiet akcji Mažeikių Nafta. Przy czym władze Litwy otrzymały również 5-letnią opcję sprzedaży tego pakietu na rzecz PKN ORLEN S.A.