07.11.2006

Komisja Europejska wydała zgodę na zakup Mozejki Nafta przez PKN ORLEN

Komisja Europejska (European Commission Directorate General for Competition) wyraziła zgodę na zakup przez PKN ORLEN kontrolnego pakietu akcji Mazeikiu Nafta od Yukos International UK. B.V. I Rządu Litwy. Tym samym został spełniony istotny warunek zawieszający finalizację tej transakcji.

W związku z trwającymi badaniami dotyczącymi przyczyn oraz skutków pożaru w rafinerii w Możejkach, jaki miał miejsce 12 października 2006 roku, PKN ORLEN S.A. oraz Yukos International uzgodniły, że zamknięcie transakcji nabycia przez PKN ORLEN S.A. 53,7% akcji w Możejkach nastąpi do dnia 28 lutego 2007 roku, pod warunkiem, że na dzień zamknięcia transakcji spełnione będą wszystkie warunki zawieszające określone w umowie sprzedaży. Koncern podkreśla, iż jego intencją jest zamknięcie transakcji tak szybko jak będzie to możliwe, nawet do końca tego roku. Yukos International zobowiązał nie sprzeciwiać się bez uzasadnionej przyczyny wnioskowi PKN ORLEN S.A. o wcześniejsze zamknięcie transakcji.