09.11.2006

PKN ORLEN - Dobre wyniki za III kwartał

W III kwartale 2006 roku, pomimo pogorszenia się warunków otoczenia makroekonomicznego, PKN ORLEN odnotował bardzo dobre wyniki finansowe. To efekt głównie znakomitej sprzedaży detalicznej paliw wspartej bardzo dobrymi i dobrymi wynikami pozostałych segmentów i Unipetrolu.

W III kwartale b.r. PKN ORLEN osiągnął przychody na poziomie 14 879 mln PLN. Grupa wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1 681 mln PLN i zanotowała wzrost o 3,6% w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2005.

Skonsolidowany zysk netto wzrósł o 8,2% w stosunku do II kwartału 2006 oraz o 4,3% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego i wyniósł 1 037 mln PLN. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej odnotował znaczny wzrost w stosunku do II kwartału 2006 - 16,5%, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2005 wzrósł o 4,2%, kształtując się na poziomie 1 026 mln PLN.

Warto podkreślić, iż wyniki koncernu zostały wypracowane pomimo pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej dla sektora rafineryjnego. O 35% obniżyły się notowania marży rafineryjnej w stosunku do III kw. 2005. Odnotowano także o 14,7% niższy dyferencjał Ural-Brent niż w analogicznym okresie minionego roku (mniej o 23,7% w stosunku do II kwartału 2006 r.).

Najważniejszymi czynnikami kształtującymi rezultaty finansowe Koncernu w III kwartale 2006 na tak wysokim poziomie były konsekwentnie realizowane działania wzmacniające sprzedaż paliw w sieci detalicznej oraz produktów petrochemicznych, a także coraz lepsze wyniki spółek Grupy, w tym Unipetrolu, Anwilu i Orlen Deutschland.

Wszystkie instalacje pracowały w III kwartale na pełnym obciążeniu w celu zaspokojenia gwałtownie rosnącego popytu. W pełni wykorzystywane były moce przerobowe rafinerii w Płocku, jak i UNIPETROLU. Warto zaznaczyć, iż wskaźnik wykorzystania mocy przerobowych płockiej rafinerii wyniósł w III kwartale 2006 aż 102,1%.

Koncern konsekwentnie utrzymywał także dyscyplinę kosztową. Realizacja programu OPTIMA wzrosła o 166% w porównaniu do II kwartału 2006 r. Oszczędności osiągnęły poziom 117 mln PLN. Liderem programu pozostaje segment rafineryjny, który wypracował redukcję kosztów wysokości 75 mln zł.

Znakomity wynik odnotował segment detaliczny. Dynamika wzrostu sprzedaży wyniosła 274% w ujęciu III kw.06 do III kw. 05. Wynik operacyjny rzędu 187 mln zł w sprzedaży detalicznej oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z III kwartałem 2005 r. Do takiego wyniku przyczynił się wzrost wolumenu, który wygenerował 34 mln zł oraz marże jednostkowe, które zasiliły zysk kolejnymi 34 mln zł. Realizacja strategii rozwoju sieci detalicznej przyniosła efekt w postaci 814 mln litrów sprzedanego paliwa w jednostce dominującej - oznacza to wzrost o 15,7% w stosunku do III kwartału 2005 roku. W ujęciu Grupy wolumen detalicznej sprzedaży paliw wyniósł 1 398 mln litrów - 13% więcej niż w roku ubiegłym. Należy również podkreślić fakt dynamicznego rozwoju działalności pozapaliwowej koncernu, która wygenerowała dodatkowe 14 mln PLN. Ponadto, ORLEN Duetschland wygenerował zysk netto o prawie 166,7% większy niż w roku ubiegłym, a wolumen sprzedaży - przy mniejszej liczbie stacji - wzrósł o 3,1%.

Sektor petrochemiczny wygenerował wynik 211 mln zł - o 50% lepszy niż w II kwartale ubiegłego roku. Efekt ten jest między innymi pochodną większej o 53% sprzedaży produktów. Na wynik tego segmentu miała wpływ w dużej mierze konsolidacja czeskiego Chemopetrolu z grupy UNIPETROL - w wynikach segmentu petrochemicznego odzwierciedlona w wysokości 89 mln PLN.

Najwyższy, w porównaniu z innymi segmentami, ale niższy niż rok temu wynik wypracował segment rafineryjny - 917 mln zł. 17,3% spadek jest spowodowany głównie obniżeniem się marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural-Brent. Tak niewielki poziom spadku, przy spadku marż o 35% w porównaniu do II kw. 2005 roku i o 30% w porównaniu do II kw 2006 roku, jest efektem skoncentrowania się na poprawie efektywności kosztowej i marżowej oraz optymalizacja łańcucha produkcji w ramach grupy i koszyka produktów.

Także segment chemiczny zdecydowanie poprawił swoją rentowność - wynik operacyjny to 57 mln PLN, co w porównaniu do II kwartału 2006 oznacza aż 67,6% wzrostu. Na ten rezultat wpłynęła między innymi realizacja programu OPTIMA, dzięki któremu udało się wypracować znaczną poprawę efektywności segmentu - 22 mln PLN.