17.02.2006

Nowi menadżerowie w UNIPETROL, a.s. i PKN ORLEN

Rada Nadzorcza UNIPETROL, a.s. na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2006 roku powołała jednomyślnie pana Francois Vleugelsa z dniem 1 kwietnia 2006 roku na funkcję Członka Zarządu, jednocześnie rekomendując Zarządowi UNIPETROL a.s. powołanie go na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Pan Francois Vleugels został wyłoniony w konkursie, przeprowadzonym z udziałem renomowanej firmy doradztwa personalnego. Dokonując wyboru, Rada Nadzorcza kierowała się kryteriami ustalonymi przy ogłaszaniu konkursu, tj. znajomością czeskiego i międzynarodowego rynku naftowego, doświadczeniem w zarządzaniu dużymi organizacjami oraz zdolnością do przeprowadzenia efektywnej integracji Grupy UNIPETROL z PKN ORLEN S.A.

Pan F. Vleugels ma 57 lat, jest absolwentem belgijskiego Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w dziedzinie chemii analitycznej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży petrochemicznej, był odpowiedzialny za funkcjonowanie wielu zakładów przemysłowych. Doświadczenia zawodowe zdobywał w wiodących koncernach chemicznych, jak: Imperial Chemical Industries, Eastman Chemical Company, wchodzącej w skład Grupy Eastman-Kodak i HEXION Speciality Chemicals. W Eastman Chemical Company pełnił funkcję Prezesa Regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ostatnio był Wiceprezesem ds. logistyki w HEXION Speciality Chemicals. Od roku 2003 mieszka w Czechach.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraziła uznanie i podziękowanie panu Markowi Mroczkowskiemu za pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu od września 2005 r. Pan Marek Mroczkowski pozostanie na dotychczas zajmowanym stanowisku Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego.

Z dniem 15 lutego br. stanowisko Dyrektora Biura Upstream PKN ORLEN obejął P. Karsten Geiger. Karsten Geiger ma 41 lat, jest wybitnym fachowcem w dziedzinie pozyskiwania i akwizycji złóż ropy, zwłaszcza w Rosji i krajach Środkowej Azji. Poprzednio był szefem przedstawicielstwa austriackiego Koncernu OMV w Rosji. Jest absolwentem Wydziału Geologii Politechniki w Berlinie oraz doktorem Geologii Uniwersytetu Oklahoma. Pracował także jako geolog przy projektach wydobywczych koncernów MOBIL i Exxon.

Powyższe nominacje przyczyniają się do realizacji wyznaczonego celu jakim jest zbudowanie silnego, ponadnarodowego, regionalnego i pełni zintegrowanego koncernu paliwowego.