02.03.2006

Nowy inwestor w PPPT

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny zyskał kolejnego inwestora - firma Chemiczna PCC Rokita uruchomi na terenie parku Wytwórnię Etoksylatów. Instalacja stanie w najbliższym sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN, który będzie dostawcą tlenku etylenu - surowca do produkcji dla wytwórni. Szacunkowa wartość umowy między Koncernem, a PCC Rokita - 350 mln zł. Nowy lokator jest 11 firmą osiedlającą się w Parku, stworzonym przez PKN ORLEN i Urząd Miasta Płocka.

Zainicjowanie działalności PCC Rokita na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego reguluje porozumienie zawarte między stronami. Ma ono zapewnić realizację inwestycji przemysłowej o wartości nie niższej niż 40 mln zł oraz stworzenie co najmniej 32 nowych miejsc pracy. W tym celu PCC Rokita obejmie w swoje władanie działkę zlokalizowaną tuż przy Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN o powierzchni 2,4 ha i na tym terenie wybuduje Wytwórnię Etoksylacji. Według zapisów porozumienia inwestycja ma wystartować najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku. Firma będzie również prowadzić wraz z PPPT wspólną strategię informacyjno – marketingową w zakresie własnych działań inwestycyjnych na terenie płockiego parku. Jednocześnie PKN ORLEN zobowiązał się do wybudowania i uruchomienia rurociągu sięgającego do granicy terenu wytwórni, którym będzie dostarczał tlenek etylenu na potrzeby instalacji etoksylacji. Warunki te zostały potwierdzone odrębną umową zawartą między Koncernem, a PCC Rokita regulującą warunki gwarancji dostaw, obioru i przesyłu surowca. Wartość tej umowy szacowana jest na 350 mln zł.

Firma PCC Rokita, z siedzibą w Brzegu Dolnym, jest jedną z największych firm chemicznych w Polsce, a jej strategicznym udziałowcem jest niemiecka firma PCC AG. Spółka zaopatruje przedsiębiorstwa z wielu branż, m.in. tworzyw sztucznych, przemysłu kosmetycznego, chemicznego i budowlanego. Od 40 lat jest także stałym odbiorcą surowców chemicznych od PKN ORLEN S.A Wytwórnia, którą PCC Rokita ma wybudować w Płocku jest zintegrowana z wytwórnią siarczanowych etoksylatów w Brzegu Dolnym, a obie instalacje utworzą jeden ciąg produkcyjny oparty o tlenek etylu dostarczany rurociągiem przez PKN ORLEN. PPC Rokita ma także dalsze plany rozwoju swojej działalności na terenie PPPT. Przewidują one budowę VI ciągu wytwarzania polioli - surowca do produkcji poliuretanów.

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny jest wspólnym przedsięwzięciem PKN ORLEN S.A. i władz samorządowych Miasta Płocka. Powstaje w nim kompleksowe środowisko do tworzenia i rozwoju nowoczesnych technologii w przemyśle. Skupia wokół siebie firmy, które chcą aktywnie działać na rzecz nauki, wiedzy, tworzenia nowych miejsc pracy i nowych technologii. W ramach PPPT działalność prowadzi już już 13 firm. Są wśród nich: Orlen Projekt S.A., Orlen Administracja Sp. z o.o., Elektrobudowa S.A. Odział Płock), Lumena Park Sp. z o.o., Automatic System Engineering Sp. z o.o., Centrum Komercjalizacji Technologii Sp. z o.o., Bertschi Poland Sp. z o.o., Stangpol Sp. z o.o., Eco-Invest S.A., PKN ORLEN S.A. (Biuro Informatyki). PCC Rokita jest kolejnym – 11 przedsiębiorstwem, które chce brać udział w realizacji projektu Płockiego Parku.