20.10.2006

Nowa instalacja do produkcji asfaltów modyfikowanych ORBITON w Płocku

ORLEN Asfalt uruchomił w Płocku jedną z największych w Europie instalację do produkcji polimeroasfaltów ORBITON o wydajności dziennej 500 ton. Koszt inwestycji: łącznie instalacji do modyfikacji asfaltów oraz parku zbiorników wyniósł 40 mln zł. Moce wytwórcze instalacji zwiększą podaż lepiszczy drogowych, pozwalając w większym stopniu zaspokoić rosnący od kilku lat popyt.

Ze względu na znaczne ożywienie w budownictwie drogowym spowodowane dopływem środków unijnych, rynek asfaltów modyfikowanych w Polsce rozwija się dynamicznie od kilku lat. Posiadane przez ORLEN Asfalt zdolności produkcyjne polimeroasfaltów nie pozwalały na zaspokojenie rosnących potrzeb klientów firmy- stąd w 2004 r. podjęto decyzję o budowie nowej instalacji w Płocku. Produkcję drogowych asfaltów modyfikowanych, sprzedawanych przez ORLEN Asfalt pod marką ORBITON, uruchomiono w 2003 r. w Trzebini i w Warszawie. Mimo krótkiego okresu istnienia na rynku, a także silnej konkurencji, polimeroasfalty znalazły uznanie i swoje miejsce na rynku. Świadczy o tym notowane od 2003 r., coroczne podwojenie wielkości sprzedaży ORBITONÓW, będące głównie zasługą parametrów jakościowych produktu.

Uruchomiona w Płocku instalacja do modyfikacji asfaltów drogowych jest jedną z największych tego typu w Europie. Technologia produkcji została opracowana i jest nadzorowana przez Dział Technologii, Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt.

Jakość produktów znajduje się pod stałą kontrolą. Właściwości gotowych polimeroasfaltów sprawdzane są przez niezależne, akredytowane laboratorium badające zgodności rodzaju, gatunku i wymaganego stopnia modyfikacji

Polimeroasfalty produkowane przez ORLEN Asfalt posiadają wymagane aprobaty techniczne, adekwatne do wytwarzanych rodzajów. Konstrukcja ciągu technologicznego pozwala jednak na zwiększoną elastyczność produkcyjną i wytwarzanie mieszanin asfaltu z modyfikatorami według indywidualnego zlecenia klienta. ORLEN Asfalt planuje już kolejne zmiany technologiczne by w najbliższej przyszłości na tej samej instalacji mogły być produkowane asfalty modyfikowane zgodne z nowymi wymaganiami określonymi w normie europejskiej PN-EN 14023. Obecnie trwają przygotowania laboratoryjne do uruchomienia takiej produkcji.