27.10.2006

PKN ORLEN – nowy certyfikat od wojska

PKN ORLEN otrzymał Certyfikat Systemu Jakości według nowej normy AQAP 2120:2003. Dokument potwierdza spełnienie wymagań jakościowych stawianych dostawcom towarów i usług realizującym zamówienia rządowe i NATO na rzecz wojska, w zakresie produkcji oraz sprzedaży paliw silnikowych i lotniczych. Audyt certyfikacyjny przeprowadzili przedstawiciele Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania – jednostki certyfikującej Ministerstwa Obrony Narodowej.

AQAP – Allied Quality Assurance Publications – to standaryzacja NATO dotycząca zapewnienia jakości. Jej dokumenty stanowią zbiór wymagań stawianych dostawcom realizującym zamówienia struktur rządowych i NATO na rzecz wojska.

Weryfikacja systemu zarządzania pod kątem rozszerzonych wymagań AQAP 2120:2003 pozwoli Koncernowi występować w przetargach realizowanych na zamówienie wojska. AQAP zagwarantuje odbiorcom, że w poszczególnych fazach cyklu produkcji i dystrybucji paliwo będzie utrzymywało zakładane parametry jakościowe i taktyczno-techniczne.

PKN ORLEN uzyskał również certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem potwierdzający spełnienie przez Koncern normy środowiskowej ISO 14001 oraz certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN-N 18001:2004. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-I-07799-2:2005.

Pierwszy certyfikat wg normy AQAP PKN ORLEN zdobył w 2003 roku. Obecnym partnerem w zakresie zamówień jest Agencja Mienia Wojskowego - instytucja zakupująca paliwa na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej. Dostarczane na rzecz Wojska Polskiego orlenowskie produkty – benzyna bezołowiowa Eurosuper 95, olej napędowy Miejski Standard 25, paliwo lotnicze JET A1 oraz paliwo lotnicze F-34 – były dotychczas wykorzystywane w silnikach wojskowej floty samochodowej oraz w samolotach myśliwskich Mig-29 i Su-22.