24.08.2006

PKN ORLEN partnerem głównym Kongresu Światowego AIESEC 2006 w Polsce

Hasłem odbywającego się w Warszawie w dniach 24 sierpnia – 3 września Kongresu Światowego AIESEC jest „Solidarni wobec przyszłości”. Partnerem głównym tegorocznego zjazdu został PKN ORLEN, który z okazji kongresu uczestniczy w panelu dyskusyjnym poświęconym współczesnym problemom energetycznym świata.

egoroczna edycja Kongresu Światowego AIESEC odbędzie się z udziałem około 700 studentów z ponad 95 krajów, a także 500 gości z całego świata należących do tej organizacji. Organizatorzy spotkania spodziewają się, że dzięki serii dyskusji i seminariów z udziałem globalnych liderów świata biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych powstanie platforma do wymiany poglądów i dyskusji na temat edukacji, problematyki energii, finansów, HIV/AIDS, CSR, czyli wszystkich zagadnień, które obecnie traktowane są jako zagrożenia lub szanse dla rozwoju współczesnego świata.

PKN ORLEN S.A, jako firma, której nie są obojętne problemy nurtujące współczesną cywilizację, weźmie aktywny udział w tej dyskusji. W dniu 28 sierpnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w godzinach 16.30-18.30 odbędzie się panel z udziałem Wiceprezesa PKN ORLEN, Pana Jana Maciejewicza. Tematem spotkania będą współczesne problemy branży energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem powiązań w tym sektorze, wyzwań w zarządzaniu energią oraz odpowiedzialnością w branży. Debatę poprowadzi Pani Susana Mohammad – ekspert branży paliwowej.

- Jako międzynarodowy Koncern musimy patrzeć na współczesne problemy świata szerzej niż tylko z regionalnej perspektywy, dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć AIESEC w organizacji Kongresu. Uważam, że działając w tak strategicznej branży jak energetyka, musimy włączyć się w dyskusję o problemach, które prędzej czy później stają się częścią naszego świata zwłaszcza w erze globalnej gospodarki i informacji. Ufam, że dzięki otwartej dyskusji można wypracować właściwe rozwiązania, dlatego jestem zadowolony, że będziemy uczestniczyć w debacie poświeconej zagadnieniom energetyki - powiedział Pan Jan Maciejewicz, Wiceprezes PKN ORLEN S.A., Główny Partner Kongresu Światowego AIESEC 2006 w Polsce.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowej. Spółka posiada sieć 2705 stacji paliw na terenie Polski (ORLEN, BLISKA), Niemiec (ORLEN, STAR) oraz Czech (BENZINA). Koncern posiada rafinerie na terenie Polski, oraz Czech o łącznych mocach przerobowych ponad 27 mln ton ropy rocznie. Wraz z dynamicznym rozwojem w najbliższych latach spółka planuje rozpoczęcie prac nad działalnością wydobywczą (Upstream) zamykając w ten sposób cały łańcuch procesu wydobywczo-przetwórczego charakterystycznego dla koncernów paliwowych.