29.09.2006

PKN ORLEN złożył wniosek notyfikacyjny do Komisji Europejskiej

29 września 2006 r. PKN ORLEN złożył w Komisji Europejskiej ds. Koncentracji (European Commission Directorate General for Competition) wniosek notyfikacyjny w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację aktywów Koncernu i litewskiej spółki Mažeikiu Nafta. Uzyskanie zgody Komisji jest ostatnim z warunków zastrzeżonych w umowach nabycia strategicznego pakietu akcji Mažeikiu Nafta od Yukos International UK B.V. i Rządu Litwy.

PKN ORLEN w dniu 26 maja 2006 roku podpisał umowę nabycia 53,70% akcji litewskiej rafinerii Mažeikiu Nafta od Yukos International UK. B.V. za kwotę 1,492 mln USD. Z kolei 9 czerwca 2006 r pełniący obowiązki Ministra Gospodarki Litwy Kestutis Daukszys sygnował umowę o sprzedaży na rzecz PKN ORLEN części rządowego pakietu akcji Rafinerii - 30,66% za kwotę ponad 852 mln USD. Według zapisów umów, po zakończeniu transakcji w posiadaniu rządu Litwy pozostanie 10% pakiet akcji Mažeikiu Nafta. Przy czym władze Litwy otrzymały również 5-letnią opcję sprzedaży tego pakietu na rzecz PKN ORLEN, z zastrzeżeniem, że jeżeli opcja zostanie wykonana w przeciągu pierwszych 3 lat cena oferowana za ten pakiet wyniesie 284 mln USD, a w przeciągu dwóch kolejnych lat 278 mln USD.

Ta największa w dziejach Polski zagraniczna inwestycja prowadzi do powstania największego w Regionie Europy Środkowej koncernu pod względem ilości przerabianej ropy naftowej (łączna ilość przerobu ropy po połączeniu to 31,7 mln ton rocznie) i liczby stacji (łącznie 2,732 stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie).

Rafineria Mažeikiu Nafta jest największą rafinerią w krajach nadbałtyckich o maksymalnym przerobie w wysokości 10 mln ton ropy rocznie. Firma jest właścicielem i operatorem systemu rurociągów do przesyłu ropy naftowej oraz produktów rafineryjnych na Litwie, a także eksportowo-importowego terminala przeładunkowego nad Morzem Bałtyckim (Terminal Morski Butinga). Posiada także niewielką, liczącą 27 stacji sieć sprzedaży detalicznej.