15.06.2007

Nowa spółka w Grupie ORLEN

PKN ORLEN kupił 100% udziałów szwedzkiej spółki Aktiebolaget Grundstenen 108770 od firmy Svenska Standardbolag AB. Wartość nominalna jednego nabywanego udziału wynosi 100 SEK (czyli ok. 40,40 PLN wg dzisiejszego średniego kursu NBP). Cena zakupionych udziałów wynosi 500 000 SEK (202 000 PLN) i została pokryta przez Koncern ze środków własnych.

Transakcja jest wynikiem przygotowań związanych z wybraną przez Koncern formułą emisji euroobligacji planowanej na przełom czerwca i lipca bieżącego roku. PKN ORLEN nie będzie samodzielnie dokonywał emisji i późniejszej obsługi procesu wykupu obligacji. Do tego celu dedykuje spółkę specjalnego przeznaczenia.

Wkrótce, po zakończeniu etapu formalnego zmianie ulegnie nazwa spółki oraz zostanie ustanowiony główny przedmiot działalności czyli posiadanie i zarządzanie aktywami trwałymi i nietrwałymi. Według planów organem zarządzającym nabytej spółki będzie czteroosobowy zarząd, którego skład ustanowiony zostanie przez PKN ORLEN.

Zakończenie działalności spółki Aktiebolaget Grundstenen nastąpi po wykupie wszystkich eurobligacji PKN ORLEN.

Partner PKN ORLEN w transakcji, sprzedający udziały - spółka Svenska Standardbolag AB z siedzibą w Falun (Szwecja) zajmuje się sprzedażą i likwidacją spółek.