20.06.2007

PKN ORLEN finansuje wakacje dzieci z ubogich rodzin

PKN ORLEN przekazał 30 000 zł na dofinansowanie kosztów kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. Dzięki pomocy Koncernu, Urzędu Marszałkowskiego oraz sponsorów indywidualnych wyjazd dojdzie do skutku po raz pierwszy od 8 lat.

Koncern przeznaczył darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które jest organizatorem kolonii wakacyjnych w Kołobrzegu. Ich pobyt rozpocznie się 8 lipca i potrwa dwa tygodnie. Weźmie w nich udział 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych z Płocka i okolic. W programie kolonii znajdują się między innymi zajęcia edukacyjno-wychowawcze, turnieje sportowe, wycieczka do Heide Parku k/Hamburga oraz rejs na wyspę Bornholm.

PKN ORLEN od lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną. W 2001 r. Koncern specjalnie w tym celu powołał Fundację ORLEN Dar Serca. Początkowo koncentrowała się ona na pomocy dla Rodzinnych Domów Dziecka oraz organizowaniu wypoczynku dla ich wychowanków. Z czasem zakres działalności Fundacji poszerzył się o programy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach, ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi także programy stypendialne dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin oraz uczestniczy w programie „Stypendia Polityki”.

PKN ORLEN bezpośrednio i za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca udziela darowizn na rzecz osób fizycznych, a także innych fundacji, stowarzyszeń i instytucji, których cele działania są zbieżne z jej celami statutowymi. Wśród nich znajdują się między innymi szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe. W 2006 r. przekazano ponad 330 darowizn. Większość z nich przeznaczonych było na cele związane z ochroną zdrowia, rehabilitacją i rekreacją.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, które otrzymało dotację PKN ORLEN istnieje od 1989 r. Prowadzi szeroką działalność charytatywną poprzez pomoc żywnościową dla ubogich rodzin, utrzymuje poradnie rodzinne, świetlice środowiskowe oraz komputerowe dla dzieci, organizuje wyjazdy i kolonie letnie.