18.06.2007

Współpraca i konkurencja

18 bm członkowie Zarządu PKN ORLEN złożyli wizytę w siedzibie Grupy LOTOS. w Gdańsku. Zapoznali się z działalnością i strategią rozwoju Grupy LOTOS

Zważywszy na fakt, iż w ostatnich latach pojawiły się nowe okoliczności związane z globalnym bezpieczeństwem dostaw surowców energetycznych, PKN ORLEN i Grupa LOTOS rozważają możliwość wymiany doświadczeń w ramach dostaw ropy naftowej do swych rafinerii. Miałoby to na celu lepsze wykorzystanie wspólnego potencjału nabywczego w relacjach z obecnymi i potencjalnymi, nowymi dostawcami. Starając się o lepsze zabezpieczenie surowcowe, obie korporacje, mając w swych strategiach plany rozwoju działalności poszukiwawczo-wydobywczej ropy naftowej, omawiały sposobności wspólnego udziału w wybranych projektach.

Zarządy wyraziły wolę współpracy w ramach realizacji polityki rządu RP w sferze bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kwestie te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście przerwy w dostawach ropy naftowej ropociągiem „Przyjaźń”, jaka miała miejsce w styczniu 2007 roku jak też planów rosyjskich przedsiębiorstw dotyczących przesyłu ropy naftowej za pośrednictwem alternatywnych dróg.

Przedmiotem dyskusji był również potencjał i rozwój polskiego rynku paliw, a w związku z rozpoczynającymi się w zakładach produkcyjnych PKN ORLEN i Grupy LOTOS znaczącymi inwestycjami modernizacyjno-rozwojowymi, wymieniono poglądy na temat aktualnej sytuacji na rynku dóbr i usług inwestycyjnych.

Zarządy spółek podkreśliły, że wspólne działania na rzecz strategicznych interesów Polski, w żaden sposób nie wpłyną na zachowanie pozycji konkurencyjnych obydwu podmiotów na rynku.