11.12.2007

PKN ORLEN wśród Liderów Filantropii 2007

Po raz pierwszy Forum Darczyńców poddało ocenie zaangażowanie społeczne polskich firm. Uhonorowane zostały przedsiębiorstwa, które najwięcej inwestują w działania społeczne. PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich liderów filantropii, zajmując czwarte miejsce według wielkości przekazanych środków.

Tytuł Lidera Filantropii przyznano w dwóch kategoriach. W pierwszej, klasyfikację oparto na ilości środków na finansowanie celów społecznych, w drugiej firmy były oceniane pod względem odsetka dochodów przed opodatkowaniem, przekazanych na cele społeczne.

PKN ORLEN znalazł się w pierwszej piątce firm, które w minionym roku przekazały najwięcej środków na cele społeczne. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 grudnia 2007 roku ogłoszono listę rankingową I edycji konkursu Lider Filantropii 2007.

Organizatorem konkursu w Polsce jest Forum Darczyńców, wchodzące w skład międzynarodowego projektu CEENERGI (Central Eastern European Network for Responsible Giving), którego celem jest promocja filantropii korporacyjnej. W oparciu o tę samą metodologię we wszystkich krajach, w których prowadzony jest projekt CEENERGI, zostaną zebrane dane, które pozwolą porównać poziom społecznego zaangażowania firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Do udziału w polskiej edycji zaproszono ponad 500 firm.

Lista rankingowa powstała na podstawie informacji zawartych w ankietach wypełnionych przez uczestników. Organizatorzy weryfikowali dane w oparciu o dokumenty źródłowe. Poprawność procedur kontrolowała firma audytorska PricewaterhouseCoopers.

Podobne rankingi prowadzone są od lat w Stanach Zjednoczonych przez magazyn Forbes, a w Wielkiej Brytanii przez dziennik Guardian.

PKN ORLEN poprzez działającą w jego imieniu Fundację „ORLEN Dar Serca” od ponad 6 lat wspiera organizacje dobroczynne, pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, osoby prywatne. W latach 2005-2006 przekazano ponad 700 darowizn na rzecz szpitali, instytucji charytatywnych i pozarządowych, rodzinnych domów dziecka, jednostek straży pożarnej, placówek oświatowych i kulturalnych, klubów sportowych oraz osób indywidualnych.