24.04.2007

PKN ORLEN zwycięzcą rankingu „Lista 500” dziennika Rzeczpospolita

Polski Koncern Naftowy ORLEN zajął pierwsze miejsce w rankingu „Lista 500” dziennika Rzeczpospolita. Kapituła konkursu doceniła dynamiczny rozwój spółki połączony z jednoczesną troską o właściwy rozwój organiczny istniejących aktywów.

Wyróżnienie z rąk Ministra Gospodarki, Pana Piotra Woźniaka i Redaktora Naczelnego dziennika Rzeczpospolita, Pana Pawła Lisickiego odebrał Wiceprezes ds. Sprzedaży PKN ORLEN, Pan Wojciech Heydel.

Na udział w rankingu miały szansę jedynie te podmioty, które przekazały pełne sprawozdania z wyników osiągniętych w 2006 roku i posiadają dodatni kapitał własny. Kolejnym warunkiem było wykazanie zysku netto w latach 2006 i 2005.

Rozpatrując kandydatury Kapituła konkursu brała pod uwagę wiele wskaźników określających efektywność firm, ich stabilność oraz zdolność do rozwoju. W przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych w ocenie efektywności zostały uwzględnione: rentowność kapitałów własnych, marża EBITDA, dynamika przychodów na 1 zatrudnionego. Oceniając stabilność firmy, kapituła interesowała się wskaźnikiem zadłużenia i zdolnością jego spłaty. W ocenie zdolności do rozwoju uwzględniona została dynamika przychodów oraz intensywność inwestowania.