12.04.2007

Rafineria Trzebinia S.A. podpisała umowę z PGNiG S.A. na dostawę ropy naftowej z polskich złóż

Rafineria Trzebinia zawarła z PGNiG umowę na dostawy zielonogórskiej ropy. W dniu 10 kwietnia 2007 roku do Rafinerii Trzebinia S.A. wpłynęła umowa podpisana przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Ropa będzie pochodziła z oddziału PGNiG w Zielonej Górze, który wydobywa jej rocznie ponad 500 tys. ton. Oddział zielonogórski PGNiG prowadzi poszukiwania i eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie pięciu województw północnej i zachodniej Polski.

W okresie od 28 marca 2007 do 31 grudnia 2008 roku PGNiG dostarczy ropę droga kolejową w ilości 15.000 ton miesięcznie. Szacunkowa wartość umowy została skalkulowana na kwotę 355,74 mln zł.

Podpisanie w/w kontraktu jest związane z wprowadzeniem w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które spowodowało niespodziewane przez wszystkich, nagłe i radykalne pogorszenie opłacalności produkcji biokomponentów, skutkującego wstrzymywaniem z dniem 2 stycznia 2007 roku wytwarzania i sprzedaży biopaliw. Wobec powyższego Rafineria Trzebinia, z dnia na dzień, utraciła ponad 50% przychodów ze sprzedaży oraz ponad 60% marży.

Rafineria Trzebinia chcąc utrzymać w bieżącym roku swoją pozycję na rynku biopaliw postanowiła skupić się na sprzedaży biokomponentów na rynki Unii Europejskiej. Ze względu na znaczącą podaż biokomponentów na rynku europejskim, Rafineria Trzebinia została zmuszona, oprócz podjęcia działań oszczędnościowych w ramach Spółki, do renegocjacji kontraktów na zakup oleju rzepakowego - podstawowego, najbardziej kosztownego surowca służącego do produkcji biokomponentów, w celu zaoferowania ich na rynku europejskim po cenie konkurencyjnej. Innym działaniem mającym pomóc przetrwać Rafinerii Trzebinia trudny, obecny rok, jest powrót do przetwarzania ropy naftowej (pochodzenia krajowego) i sprzedaż produktów ropopochodnych, takich jak: oleje opałowe ciężkie i lekkie, benzyna do pirolizy i inne półprodukty służące do dalszego przerobu głównie przez spółki należące do Koncernu PKN ORLEN S.A.