30.07.2007

Dariusz Formela, dotychczasowy Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji PKN ORLEN, nowym Członkiem Zarządu Koncernu.

Obradująca w dniu dzisiejszym tj. 30 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., dokonała zmian w składzie Zarządu PKN ORLEN. Rada odwołała z dniem dzisiejszym Pana Pawła Szymańskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Paweł Szymański zajmował stanowisko Członka Zarządu Spółki od dnia 18 października 2004 roku, a od dnia 19 kwietnia 2007 roku – stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Jednocześnie, Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A., na wniosek Prezesa Zarządu, powołała Pana Dariusza Formelę na stanowisko Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym.

Pan Dariusz Formela, lat 33, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył MBA na University of Bradford oraz WSPIZ im. Koźmińskiego, Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Podyplomowe Studia Menedżerskie XX edycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Studium Finansów Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz odbył staż zagraniczny z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych Francuskiej Federacji Ubezpieczeń Wzajemnych w Paryżu – Auxerre.

Dariusz Formela od października 1998 roku pracował w PKN ORLEN kolejno na stanowiskach: specjalisty ds. organizacyjno-prawnych, kierownika działu organizacji, zastępcy dyrektora ds. społecznych, zastępcy dyrektora ds. organizacji, dyrektora ds. restrukturyzacji i systemów zarządzania oraz dyrektora biura organizacji i restrukturyzacji.
Od stycznia 2006 roku pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Organizacji w Spółce. Ponadto od roku 2000 do chwili obecnej pełnił m. in funkcje przewodniczącego i członka Rad Nadzorczych licznych spółek Grupy ORLEN. Do najważniejszych należały m.in: KAUCUK, a.s. i SPOLANA, a.s. UNIPETROL a.s. a także Wisła Płock S.A. i Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

Aktualnie sprawuje m.in. funkcję Członka Zarządu AB Mazeikiu Nafta, jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Wisła Płock S.A. i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., członkiem Rady Nadzorczej UNIPETROL oraz przewodniczącym Komitetu Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej tej spółki. Jest także członkiem Rady Fundatorów Funduszu Grantowego dla Płocka, członkiem Zespołu ds. Etyki w PKN ORLEN oraz reprezentantem Koncernu w Forum Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Pan Dariusz Formela ukończył wiele kursów i szkoleń, między innymi: kurs na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (egzamin państwowy), kurs z zakresu zarządzania zmianą w procesie fuzji i przejęć organizowany przez Institute for International Research oraz szkolenie z zakresu europejskiego prawa gospodarczego organizowane przez Konfederację Pracodawców Polskich.