19.11.2007

„Idą Święta” z ORLENem

PKN ORLEN i Fundacja ORLEN Dar Serca wspólnie z Radiową Trójką organizują akcję „Idą Święta” mającą na celu wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka.

Jak co roku, Trzeci Program Polskiego Radia organizuje akcję świąteczną na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka. W tym roku PKN ORLEN wraz ze swoją Fundacją ORLEN Dar Serca zaangażował się we wsparcie tej szczytnej inicjatywy. Kampania przewiduje m.in. licytację cennych pamiątek, przekazanych przez znane osobistości świata kultury, polityki, sportu, w tym upominki przekazane przez Koncern, jak również kiermasz choinek. Na początku 2008 roku odbędzie się koncert finałowy, podsumowujący realizację akcji. Dochód z kampanii przeznaczony jest na edukację dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka.

W tym roku kontynuowana będzie sprzedaż unikatowych płyt ze świątecznymi utworami, w których wykonaniu udział wzięli wyjątkowi artyści polskiej sceny muzycznej. Na ten cel swoich głosów użyczyli – między innymi Urszula Dudziak, Ewa Bem, Grzegorz Turnau i zespół VooVoo. Specjalny utwór wykona również zespół złożony z 33 dziennikarzy radiowej Trójki. Płyta będzie dostępna na wybranych stacjach ORLEN oraz sklepach sieci EMPIK.

Koncern jako firma odpowiedzialna społecznie, angażuje się w realizację akcji charytatywnych. Wspólnie z Fundacją ORLEN Dar Serca od wielu lat wspiera 250 Rodzinnych Domów Dziecka obejmując opieką ponad 2000 ich wychowanków.

Ponadto Fundacja ORLENU realizuje projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach, ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Fundacja prowadzi także programy stypendialne dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin oraz uczestniczy w programie „Stypendia Polityki”.

PKN ORLEN bezpośrednio i za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca udziela darowizn na rzecz osób fizycznych, a także innych fundacji, stowarzyszeń i instytucji, których cele działania są zbieżne z jej celami statutowymi. Wśród nich znajdują się między innymi szpitale, szkoły i organizacje pozarządowe. W 2006 r. przekazano ponad 330 darowizn. Większość z nich przeznaczonych było na cele związane z ochroną zdrowia, rehabilitacją i rekreacją.