15.11.2007

PKN ORLEN - „ Best of European Business"

PKN ORLEN już po raz drugi został laureatem konkursu „ Best of European Business" w kategorii „Fuzje i przejęcia”. O zwycięstwie Koncernu zdecydowało ubiegłoroczne przejęcie Rafinerii w Możejkach, które jest największym w historiipolskich inwestycji zagranicznych.

Konkurs „Best of European Bu­siness" jest organizowany przez firmę doradczą Roland Berger Strategy Consultants w ośmiu krajach Unii Europej­skiej: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz Polsce, która uczestniczy w nim od trzech lat. Jego laureatami zostają naj­lepsze i najbardziej efektywne przedsiębiorstwa, wybierane w trzech kategoriach. W tegorocznej edycji pierwszy raz osobno wyróżniano firmy duże i średnie. Patronem medialnym przedsięwzięcia w Polsce jest „Rzeczpospolita".

Waldemar Maj, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych, odbierając nagrodę, podkreślił, iż: „Jesteśmy dumni z uznania ekspertów dla działań PKN ORLEN w obszarze fuzji. W ciągu ostatnich dwóch lat w tym zakresie ORLEN uczynił wielki krok. Pozyskanie czeskiego Unipetrolu i bezprecedensowa w historii polskich inwestycji zagranicz­nych akwizycja Mazeikiu Nafta pozwoliła nam na podjęcie rywalizacji o pozycję regional­nego lidera.”