02.02.2007

PKN ORLEN zawarł ugodę z syndykiem Yukos Oil

W dniu 31 stycznia 2007 r. PKN ORLEN zawarł ugodę ze spółką Yukos Oil Company, na podstawie której strony zrzekły się wzajemnych roszczeń dotyczących konsekwencji niewykonywania w przeszłości umowy dostaw ropy do PKN ORLEN przez spółkę Petroval, wówczas podmiot zależny od Yukos Oil.

Zawarcie ugody jest wykonaniem przez PKN ORLEN ostatniego istotnego zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży akcji Możejki Nafta z dnia 26 maja 2006 r. z Yukos International UK B.V. W wykonaniu postanowień umowy sprzedaży akcji w Możejkach pomiędzy PKN ORLEN a Yukos International, rosyjski syndyk zrzekł się roszczeń Yukos Oil wobec PKN ORLEN, wynikających z zarzutu o kupowaniu ropy ze złoża Yugansknieftgaz od nieuprawnionego dostawcy, natomiast PKN ORLEN zrzekł się roszczeń wobec Yukos Oil wynikających z umowy gwarantowania przez Yukos Oil dostaw ropy przez spółkę Petroval. Roszczenia te były przedmiotem wzajemnego powództwa w toczącym się postępowaniu arbitrażowym Zgodnie z postanowieniami ugody, PKN oraz syndyk Yukos Oil zobowiązali się wycofać wzajemne powództwa w postępowaniu arbitrażowym w Londynie.

W dniu 1 lutego 2007 r. Sąd Gospodarczy w Moskwie na wspólny wniosek PKN ORLEN oraz syndyka Yukos Oil umorzył postępowanie w sprawie wniosku PKN ORLEN o wpis na listę wierzycieli Yukos Oil.

Zarówno Yukos International UK BV jak i Syndyk Yukos Oil, zawierając porozumienie przez Sądem Upadłościowym w Nowym Jorku, dotyczące zgody na transakcję zakupu MN, wskazywali na warunek zawarcia ugody i wycofania wzajemnych roszczeń jako konieczny dla sfinalizowania transakcji.

Zawarcie ugody z Yukos Oil nie miało żadnego związku z kontaktami handlowymi pomiędzy PKN ORLEN a spółką Rosnieft.