19.02.2007

Rozpoczyna się przymusowy wykup akcji AB Mazeikiu Nafta

PKN ORLEN działając w porozumieniu z Rządem Litwy rozpocznie jutro, 20 lutego 2007 roku, przymusowy wykup akcji AB Mazeikiu Nafta pozostających w rękach mniejszościowych akcjonariuszy. Przymusowy wykup będzie przeprowadzony według prawa litewskiego.

Zasady współdziałania PKN ORLEN oraz Rządu Litwy reguluje umowa zawarta w dniu 25 stycznia 2007 roku. W pierwszym etapie procesu, który potrwa do dnia 21 maja 2007 roku akcjonariusze Możejek mają prawo, w wybranym przez siebie terminie, zawierać umowy sprzedaży posiadanych przez siebie akcji Możejek za pośrednictwem litewskiego biura maklerskiego SEB Vilniaus Bankas. Cena oferowana za jedną akcję wyniesie 10,25 litów.

Jeżeli pierwszy etap procesu nie doprowadzi do wykupienia wszystkich akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, wówczas PKN ORLEN, zgodnie z zasadami przymusowego wykupu akcji według prawa litewskiego, wystąpi do sądu na Litwie o wydanie orzeczenia, na podstawie którego wszystkie akcje będące w posiadaniu mniejszościowych akcjonariuszy, innych niż Rząd Litwy staną się własnością PKN ORLEN, za cenę 10,25 litów za jedną akcję.

Procedura doprowadzi do nabycia przez PKN ORLEN wszystkich, poza posiadanymi przez Rząd Litwy, akcji rafinerii.