21.05.2007

Andrzej Malinowski, dotychczasowy Prezes Zarządu IKS Solino, powołany na Prezesa ORLEN Automatyka

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2007 r. Rada Nadzorcza ORLEN Automatyka sp. z o.o. powołała Pana Andrzeja Malinowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Nowy Prezes podejmie obowiązki z dniem 1 czerwca 2007 r. Dotychczas p. Andrzej Malinowski pełnił funkcje Prezesa IKS Solino.

Decyzją RN, z dniem 31 maja 2007 r., swoją prace zakończy dotychczasowy Prezes Zarządu ORLEN Automatyka, p. Kazimierz Betlejewski , któremu Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie za wkład w rozwój Spółki.