23.05.2007

Rozpoczęcie ostatecznego etapu przymusowego wykupu akcji AB Mazeikiu Nafta

PKN ORLEN złożył dziś wniosek do sądu na Litwie o wydanie postanowienia, zgodnie z którym wszystkie akcje spółki AB Mazeikiu Nafta posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych zostaną zbyte na rzecz PKN ORLEN w cenie 10,25 litów za jedną akcję.

W pierwszym etapie procesu, który został zakończony w dniu 21 maja 2007 roku akcjonariusze spółki AB Mazeikiu Nafta mieli prawo zawierać umowy sprzedaży posiadanych przez siebie akcji spółki AB Mazeikiu Nafta na rzecz PKN ORLEN za pośrednictwem litewskiego biura maklerskiego SEB Vilniaus Bankas. Cena oferowana za jedną akcję wynosiła 10,25 litów.

Zasada ta obowiązuje nadal do dnia wydania przez sąd ostatecznego postanowienia we wnioskowanej sprawie.

W wyniku wezwania na 100% akcji w AB Mazeikiu Nafta, PKN ORLEN kupił w dniach 18 i 19 stycznia 2007 r. 35.879.247 akcji. Bezpośrednio po zakończeniu wezwania PKN ORLEN oraz Rząd Republiki Litewskiej posiadali łącznie akcje w liczbie uprawniającej do wykonywania więcej niż 95% głosów na Walnym Zgromadzeniu AB Mazeikiu Nafta. Uzyskanie takiego progu głosów uprawnia w świetle prawa litewskiego do przeprowadzenia przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy.

W dniu 14 lutego 2007 r. PKN ORLEN wspólnie z Rządem Republiki Litewskiej przystąpił do pierwszego etapu przymusowego wykupu wszystkich akcji AB Mazeikiu Nafta od mniejszościowych akcjonariuszy. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Koncernem a Rządem Republiki Litewskiej, PKN ORLEN jest nabywcą wszystkich akcji kupowanych od mniejszościowych akcjonariuszy w ramach przymusowego wykupu. W pierwszym etapie procesu, który zakończył się w dniu 21 maja 2007 r. PKN ORLEN kupił 2.469.775 akcji AB Mazeiku Nafta. W rękach mniejszościowych akcjonariuszy pozostaje 991.796 akcji Mazeikiu Nafta.