27.03.2007

Komunikat w imieniu IKS SOLINO

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Prezesa Zarządu Andrzeja Malinowskiego, po zapoznaniu się z wnioskami prowadzonej przez PKN ORLEN kontroli, Zarząd Spółki podjął decyzję o zgłoszeniu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa do Prokuratury.

Rada Nadzorcza Spółki przekazała wstępne wnioski z prowadzonej w dalszym ciągu kontroli przez Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa PKN ORLEN Zarządowi Spółki.Po analizie materiału, w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia popełniania przestępstwa działalności na szkodę Spółki, Zarząd w dniu dzisiejszym złożył stosowne zawiadomienie do Prokuratury.