06.03.2007

Moralność i rynek w duchu filozofii tischnerowskiej

7 marca 2007 roku odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Debat Tischnerowskich, których wyłącznym sponsorem jest PKN ORLEN.

Ksiądz Józef Tischner mawiał: "Co najważniejsze, to zostało już odsłonięte, chociaż nie zostało zakończone rozumienie tego, co najważniejsze". Nigdy zatem dość naszych starań o zrozumienie świata, wspomaganych przez Debaty Tischnerowskie organizowane przez Katedrę Nauk Społecznych i Humanistycznych im. Erazma z Rotterdamu i Instytutu Nauk Społecznych w Wiedniu.

Pierwsza w tym roku Debata "Moralność i Rynek" odbędzie się 7 marca 2007 roku, o godzinie 18.00 w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Wezmą w niej udział Michael Sandel - wybitny filozof z Harvard University, Hanna Gronkiewicz - Waltz, Jacek Hołówka, Wojciech Kostrzewa i Anna Streżyńska. Ciekawy temat i zacne grono prelegentów zachęcają do wysłuchania tej dyskusji.

PKN ORLEN już drugi rok z rzędu będzie głównym sponsorem Debat Tischnerowskich. W marcu i kwietniu 2006 roku odbyły się cztery spotkania z tego cyklu. Podejmowano na nich tematy związane z dziedzictwem ks. Tischnera - liberalizmem, wolnością i demokracją oraz próbowano zastanowić się nad pytaniem zadawanym przez ludzkość od tysięcy lat -"Cóż jest prawdą".. Przedmiotem rozmów były także bieżące problemy Unii Europejskiej i mieszkańców Europy.

W ubiegłorocznych Debatach brało udział wiele osobistości z Polski i Europy - m. in. John Gray, Joschka Fischer, Bronisław Geremek, Ludwik Dorn, Marcin Król, Andrzej Olechowski, Magdalena Środa, Danuta Hűbner, Janusz Tazbir.

Nad dyskusjami o tych trudnych i ważnych zagadnieniach każdorazowo unosił się duch filozofii ks. Józefa Tischnera pozwalającej zrozumieć, że rozmowa, wymiana poglądów daje szansę znalezienia odpowiedzi na najbardziej problematyczne pytania.

Zaangażowanie PKN ORLEN w ten projekt jest kontynuacją programu wspierania inicjatyw kulturalnych i społecznych, poruszających kwestie istotne dla narodu polskiego. Debaty są również wyrazem szacunku i pamięci dla ks. Józefa Tischnera.