06.03.2007

Porozumienie dotyczące spłaty kredytów Rafinerii Trzebinia S.A. i poręczenia udzielonego Bankom PEKAO SA i BPH SA przez PKN ORLEN SA

W dniu 5 marca 2007 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Rafinerią Trzebinia S.A., PKN ORLEN S.A., Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem BPH S.A. w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Rafinerii Trzebinia S.A. wobec Banków oraz PKN ORLEN S.A.

Podpisane porozumienie określa sposób spłaty przez Rafinerię Trzebinia S.A. zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankami Pekao S.A. i BPH S.A. i wierzytelności PKN ORLEN S.A. oraz przedstawienie bankom oraz PKN ORLEN S.A. satysfakcjonujących zabezpieczeń prawnych i majątkowych gwarantujących spłatę zobowiązań finansowych.

Ustalone warunki współpracy z bankami oraz udzielone wsparcie głównego akcjonariusza PKN ORLEN pozwoli Rafinerii Trzebinia na prowadzenie bieżącej działalności, realizację programu stabilizacyjnego oraz umożliwi odbudowanie pozytywnych relacji z klientami. Działania te będą prowadzone do czasu wdrożenia w życie stabilnych przepisów podatkowych wspierających rozwój alternatywnych źródeł energii oraz wieloletniego programu promocji biopaliw przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki.