02.03.2007

Stanowisko PKN ORLEN w sprawie IKS Solino – Wydziału Konfekcjonowania Soli

PKN ORLEN ogromna wagę przywiązuje do przeprowadzania wszelkich procesów restrukturyzacyjnych i biznesowych w porozumieniu i dialogu z partnerami społecznymi. Dlatego Koncern wyraża ubolewanie, iż protestujący pracownicy WKS IKS Solino, pomimo publicznie deklarowanej woli dialogu, nie chcą rozpocząć jakichkolwiek rozmów z przedstawicielami PKN ORLEN.

Zawarte jesienią ub. roku porozumienie ze związkami zawodowymi zakładało, że utrzymanie warzelni soli zostanie zrealizowana tylko i wyłącznie pod warunkiem jej ekonomicznej opłacalności. Niezbędne było powołanie niezależnego audytora, który mógłby określić powodzenie takiej inwestycji. Niestety związki zawodowe stawiając liczne warunki uniemożliwiły rozpoczęcie jakichkolwiek rozmów na temat wyboru wspomnianego doradcy.

Wobec braku woli realizacji porozumienia oraz rozpoczęcia rozmów ze strony protestujących pracowników Wydziału Konfekcjonowania Soli, PKN ORLEN, pomimo woli rozwiązania problemu, nie spotkał po drugiej stronie partnera do dialogu.

Zdaniem PKN ORLEN zaniechanie wydzielenia WKS ze struktur Inowrocławskich Kopalń Soli spowoduje spadek rentowności całej firmy oraz konieczność poniesienia przez nią kosztów niezbędnej restrukturyzacji, łącznie ze zwolnieniami wśród pracowników. Sprzedaż Wydziału inwestorowi branżowemu gwarantuje długofalowy rozwój tego obszaru biznesu, a w konsekwencji utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy w Inowrocławiu.

PKN ORLEN podkreśla, iż intencją ewentualnej transakcji sprzedaży WKS do Ciech jest troska o przyszłość jej pracowników i utrzymanie miejsc pracy. PKN ORLEN podkreśla, iż w przypadku sprzedaży Wydziału do Ciech S.A. zdecydowana większość pracowników wydziału utrzyma swoje miejsca pracy, zaś nieliczne osoby, które będą musiały odejść, mogą skorzystać z Programu Dobrowolnych Odejść lub otrzymają pełen pakiet osłonowy przewidziany dla pracowników spółek Grupy ORLEN.