09.08.2007

Nowa instalacja w Mazeikiu Nafta gotowa

W AB Mazeikiu Nafta zakończono budowę instalacji hydroodsiarczania benzyny krakingowej, która pozwoli na pięciokrotne zmniejszenie zawartości siarki w tego typu paliwach produkowanych w rafinerii. Instalacja, której wartość szacowana jest na około 135 milionów Litów (ok. 53,7 mln USD) umożliwi dostosowanie produktów Mazeikiu Nafta do wymagań Unii Europejskiej, które wejdą w życie w 2009 roku.

Instalacja Hydroodsiarczania Benzyny Krakingowej obniży zawartość siarki w paliwie do poziomu poniżej 10 ppm (10 mg/kg), tj, wartości przewidywanej regulacjami unijnymi od 2009 roku. Obecnie obowiązujące standardy zakładają poziom nie większy niż 50 ppm (cząsteczek na milion) siarki w paliwie, chociaż w niektórych państwach europejskich przepisy te zostały już zaostrzone.

– Zastosowana przez nas technologia pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie, zwiększając konkurencyjność naszych produktów na rynku litewskim oraz rynkach zagranicznych. Jednym z naszych celów jest osiągnięcie pozycji jednej z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rafinerii w regionie. Nowa instalacja jest początkiem nowego programu inwestycyjnego, którego wartość szacujemy na 1,6 mld dolarów – mówi Marek Mroczkowski, Dyrektor Generalny Mazeikiu Nafta.

Mazeikiu Nafta wytwarza różne rodzaje paliw: benzyny, paliwo lotnicze, olej napędowy oraz inne produkty ropopochodne. Komponenty produkowane w nowej instalacji będą wykorzystywane do produkcji benzyn 95 i 98.

Mazeikiu Nafta jest największym eksporterem na Litwie - w 2006 roku sprzedała za granicę 6,1 milionów ton produktów ropopochodnych, o łącznej wartości przekraczającej 9 mld Litów (ok. 3,583 mld USD). Około 70 % produkcji rafinerii znajduje odbiorców w Stanach Zjednoczonych, Łotwie, Estonii, Ukrainie, Polsce, Islandii i innych krajów Europy Zachodniej.

Firma obecnie składa się z rafinerii, terminalu morskiego w Butyndze oraz ropociągu Birzai. Poprzez spółkę zależną AB Ventus-Nafta kontroluje również sieć 34 nowoczesnych stacji benzynowych pod marką VENTUS. AB Mazeikiu Nafta zatrudnia 3466 osób (stan na 1 lipca 2007).

Więcej informacji na stronie internetowej www.nafta.lt