24.08.2007

POLIMEX zbuduje nową instalację dla PKN ORLEN

PKN ORLEN sfinalizował kontrakt ze spółką Polimex-Mostostal, którego przedmiotem jest generalne wykonawstwo robót budowlano-montażowych związanych z budową instalacji Kwasu Tereftalowego – PTA.

Wcześniej Polimex – Mostostal był wykonawcą dla PKN ORLEN instalacji do wytwarzania olefin, polipropylenu i polietylenu.

Podpisanie umowy na generalne wykonawstwo to kolejny etap realizacji przez PKN ORLEN projektu budowy Kompleksu Aromatów, którego częścią będzie instalacja kwasu tereftalowego.

Instalacja będzie zlokalizowana na terenie przylegającym do Zakładów Azotowych Anwil we Włocławku. Budowa rozpocznie się w II kwartale przyszłego roku, a uruchomienie instalacji planowane jest na IV kwartał roku 2010.

Projekt techniczny oraz dostawę materiałów, urządzeń i usług technicznych nowo powstającej wytwórni kwasu tereftalowego zapewni japońska firma Mitsubishi Heavy Industries.

Prognozy na lata 2003-2010 wskazują, że w samej tylko Europie Zachodniej średni wzrost zapotrzebowania na PTA będzie się kształtował na poziomie 6 % rocznie. Według ekspertów podaż w tej dziedzinie nie nadąża za wzrastającym popytem i wszystko wskazuje, że trend ten będzie się utrzymywać w następnych latach.

PTA stanowi podstawowy surowiec do produkcji poliestrów, a w szczególności włókien poliestrowych wykorzystywanych w przemyśle włókienniczym, które stanowią 70% globalnej produkcji włókien sztucznych. Poliestry są również podstawowym surowcem do produkcji opakowań jednorazowych, zwłaszcza butelek - PET. Znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i w wielu innych gałęziach współczesnego przemysłu chemicznego.