30.01.2007

UNIPETROL sfinalizował sprzedaż firmy Kaucuk

W dniu dzisiejszym UNIPETROL a.s., firma z Grupy Orlen, sprzedał 100% akcji spółki Kaucuk a.s. Firmie Chemicznej Dwory S.A. Cena zakupu wyniosła 196 mln Euro. Transakcja jest wynikiem przetargu rozpisanego prawie rok temu, w którym uczestniczyło 11 inwestorów.

Decyzja o sprzedaży firmy Kauczuk wynika z nowej strategii UNIPETROLU, ogłoszonej jesienią 2005 rok. Zgodnie z tą strategią firma będzie koncentrować się na głównej działalności, przede wszystkim na przetwórstwie ropy naftowej, petrochemii i sprzedaży paliw. Z tej perspektywy spółka Kaucuk była dla UNIPETROLU biznesem z poza działalności podstawowej. Jednym z czynników, które wpłynęły na decyzję o sprzedaży firmy była skala jej działalności, portfolio produktowe oraz niskie możliwości wykorzystania przewagi konkurencyjnej.

Przychody z transakcji pozwolą doinwestować podstawową działalność UNIPETROLU oraz zrestrukturyzować zadłużenie w ramach grupy. "Wolimy pozostać głównym graczem w niewielu segmentach rynkowych, niż średnim w zbyt wielu" - stwierdził Francis Vleugels Prezes Zarządu UNIPETROL.

W lutym 2006 roku do przetargu zgłosiło się 32 inwestorów, z czego 11 przeszło do kolejnej rundy. Ponieważ Zarząd UNIPETROLU przywiązuje wielką wagę do transparentności tego typu transakcji zatem cały proces był monitorowany przez Radę Nadzorczą.

Podstawowe kryteria, które brane były pod uwagę w ocenie ofert to warunki finansowe, podejście inwestora do propozycji zawarcia joint venture z firmą UNIPETROL, zaproponowany program rozwoju spółki Kaucuk oraz wiarygodność oferentów.

Jako najlepszą oceniono propozycję - Firmy Chemicznej Dwory i 11 lipca 2006 UNIPETROL zdecydował o podjęciu z nią wyłącznych negocjacji. "Dwory to inwestor, który jest w stanie podnieść wartość Kaucuk a.s. i wnieść do niej swoją wiedzę i doświadczenie" mówi Francis Vleugels Prezes Zarządu UNIPETROL.

Więcej informacji na stronie internetowej www.unpetrol.cz