21.09.2007

Pamięć o Katyniu

PKN ORLEN wsparł kampanię społeczną „Pamiętamy o Katyniu 1940”, organizowaną przez Narodowe Centrum Kultury. Służy ona podtrzymaniu pamięci polskiego społeczeństwa o jednej z najtragiczniejszych historii narodu polskiego.

Kampania „Pamiętamy o Katyniu 1940” związana jest z premierą filmu Andrzeja Wajdy pt. „Katyń”, który wchodzi na ekrany polskich kin 21 września. Jej celem jest kształtowanie świadomości historycznej i obywatelskiej oraz przybliżenie młodemu pokoleniu jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w naszych dziejach.

Obok PKN ORLEN patronat nad kampania objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski, gdyż wpisuje się ona w rządowy program historycznej edukacji młodych Polaków.

Wiosną 1940 roku radzieckie służby specjalne NKWD zamordowały ponad 21 tys. polskich obywateli, w tym 15,5 tys. oficerów wziętych do niewoli po agresji radzieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Rozkaz ich rozstrzelania wydało Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików WKP(b) z Józefem Stalinem na czele, pomimo, iż polscy żołnierze byli jeńcami wojennymi, chronionymi przez prawo międzynarodowe. W 1943 r. groby polskich oficerów oraz żołnierzy służb mundurowych i celnych zostały odkryte przez Niemców. Zbrodnia ta była skrywana przez blisko 50 lat i należała do najbardziej chronionych tajemnic państwowych PRL.

PKN ORLEN aktywnie wspiera projekty ważne dla historii i kultury polskiej. Akcji „Pamiętamy o Katyniu 1940” towarzyszą wystawy plenerowe zdjęć o Katyniu otwarte w Warszawie i Łodzi oraz promocja książki Allena Paula „Katyń”. Zainaugurowano również specjalny projekt edukacyjny przeznaczony dla szkół zawierający scenariusze lekcji oraz materiały multimedialne dotyczące tragedii katyńskiej. Symbolem akcji jest replika guzika z polskiego munduru oficerskiego odnalezionego w lesie katyńskim.

Szczegółowe informacje nt. akcji dostępne są na stronie internetowej www.pamietamkatyn1940.pl