03.09.2007

PKN ORLEN partnerem i uczestnikiem XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

W Krynicy Zdroju, w dniach 5 – 8 września, odbędzie się XVII Forum Ekonomiczne. PKN ORLEN jako największa polska firma, żywotnie zainteresowana problemami gospodarczymi współczesnej Europy aktywnie uczestniczy w tym wydarzeniu. Koncern jest nie tylko Partnerem Forum, ale także merytorycznym uczestnikiem dyskusji panelowych poświęconych branży paliwowej i kwestiom bezpieczeństwa energetycznego.

Forum Ekonomiczne to coroczna okazja do spotkania międzynarodowego grona ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Bezpośrednia wymiana doświadczeń i poglądów ułatwia podejmowanie decyzji oraz wspólnych działań ważnych dla rozwoju współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. Głównym celem tego uznanego w Europie Środkowo – Wschodniej wydarzenia jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak „Le Monde” i „Le Soi” określiły Forum w Krynicy mianem „Davos Wschodu”. Krynica - największe środkowoeuropejskie wydarzenie, stała się ważnym miejscem na mapie politycznej świata, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka się z Zachodem.

Motto tegorocznego Forum brzmi - „Europa – kryzys, zmiany czy szanse" W szesnastej edycji Forum weźmie udział około 3000 gości reprezentujących ok. 60 krajów Europy, Ameryki i Azji, a wśród nich wysocy rangą politycy, delegacje rządowo-parlamentarne, eksperci, szefowie instytucji centralnych, biznesmeni oraz organizacje gospodarcze i pozarządowe. Będą oni uczestniczyli w 130 debatach podzielonych na 10 bloków tematycznych – polityka międzynarodowa i bezpieczeństwo, państwo i reformy, UE i jej sąsiedzi, regiony, społeczeństwo, nauka i kultura, makroekonomia, biznes i zarządzanie, paliwa i energetyka, nowa gospodarka.

Przedstawiciele PKN ORLEN wezmą merytoryczny udział w dyskusjach dotyczących branży paliwowej. Panel pt. „Zdolności produkcyjne przemysłu rafineryjnego w regionie Morza Bałtyckiego – bezpieczeństwo dostaw surowców – wyzwania i możliwości” (5 września, godz. 17:10) z udziałem Prezesa Zarządu PKN ORLEN Piotra Kownackiego będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące polityki inwestycyjnej gwarantującej odpowiedni poziom dostaw surowca oraz stanu przygotowań do wprowadzenia do użytku paliw alternatywnych. Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN Wojciech Heydel weźmie także udział w dyskusji panelowej pt. „W poszukiwaniu wzrostu – kiedy i dlaczego polskie firmy powinny inwestować za granicą?” (6 września, godz. 13:05). W trakcie dyskusji prelegenci zastanowią się, jakie wyzwania dla prezesów, właścicieli oraz rad nadzorczych firm wiążą się z ekspansją, czy można prognozować, że obecny wzrost inwestycji zagranicą to początek trendu „umiędzynaradawiania” się polskich przedsiębiorstw, czy coraz więcej polskich firm stanie się silnymi międzynarodowymi graczami zdolnymi do konkurowania z liderami światowymi lub regionalnymi, które z nich będą liderami tego trendu. Wiceprezes W. Heydel zabierze także głos w dyskusji pt.: „Infrastruktura transportu lotniczego a tempo integracji państw Unii Europejskiej” (6 września, godz. 15:55)

Dyrektor Biura Strategii PKN ORLEN Piotr Kearney będzie moderował panel pt. „Restrukturyzacja i giełda - czy upublicznienie przedsiębiorstw państwowych poprawi ich efektywność? (5 września, godz. 15:45). Uczestnicy panelu będą się zastanawiać, czy upublicznienie firm państwowych ma wpływ na poprawę efektywności ich działania. Szczególnie w takich aspektach, jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie regulacjami, zarządzanie finansami oraz wartością czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

PKN ORLEN jest także Partnerem "Raportu z Transformacji", corocznego wydawnictwa towarzyszącego krynickiemu Forum. Publikacja ta jest poświęcona ocenie postępów w procesie transformacji oraz integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2006 roku i w pierwszej połowie 2007 roku. Analizą objęto 27 krajów regionu Europy Środkowej, Europy Południowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego. Oficjalna prezentacja kolejnego wydania raportu odbędzie się w pierwszym dniu trwania Forum, tj. 5 września. W prezentacji weźmie merytoryczny udział Prezes Zarządu Piotr Kownacki.

PKN ORLEN będąc liderem gospodarczym w regionie Europy Środkowo – Wschodniej aktywnie uczestniczy w konferencjach, dyskusjach i ważnych wydarzeniach dotyczących branży petrochemicznej oraz życia gospodarczego w Polsce i całym regionie.