26.06.2008

Polscy producenci dostarczą większość bioetanolu dla PKN ORLEN

Realizując wymagania Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw, PKN ORLEN rozstrzygnął przetarg na dostawy bioetanolu w II połowie 2008 roku. Większość z puli biokomponentu do benzyn pochodzić będzie od dostawców polskich. Ostateczna kwalifikacja została przeprowadzona w formie aukcji internetowej.

Zaproszenie do udziału w akcji ofertowej zostało skierowane do wszystkich producentów polskich oraz firm z krajów Unii Europejskiej posiadających wymagane certyfikaty. Decydującym kryterium przetargu, poza spełnieniem wymogów jakościowych i formalnych podyktowanych wskazaniami ustawowymi, była cena i warunki dostaw.

Ze względu na konieczność dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia i zapewnienia płynności dostaw, w wyniku przeprowadzonej aukcji internetowej wybrano ośmiu kontrahentów, którzy zaoferowali najkorzystniejsze warunki handlowe. W tym gronie znaleźli się dostawcy zagraniczni: Hungrana KFT (Węgry), CropEnergies AG (Niemcy) oraz polscy- Bioetanol AEG, PHP Wiesław Wawrzyniak, PG Surwin, Uni-Malew, Cargill (Polska), Go Germania Oil Polska. W sumie firmy te dostarczą wymaganą na II półrocze bieżącego roku pulę bioetanolu wynoszącą prawie 74,5 mln litrów. Bioetanol produkowany w kraju obejmuje 55% dostaw.

W PKN ORLEN bioetanol (odwodniony, nieskażony alkohol etylowy rolniczy) stosowany jest w komponowaniu benzyn oraz wykorzystywany jako surowiec do produkcji ETBE (eteru etylotertbutylowego). Dodawanie biokomponentów do paliw jest podstawą realizacji przez Koncern ustawowego obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.