22.12.2008

Grupa kapitałowa PKN ORLEN rozstrzygnęła przetargi na dostawy biokomponentów w 2009 roku

Firmy polskie dostarczą w 2009 roku 67% puli estrów i 100% puli bioetanolu dla PKN ORLEN. Koncern przygotowując się do realizacji, w przyszłym roku, wyznaczonych Narodowych Celów Wskaźnikowych, w zakresie udziału energi odnawialnej w transporcie, rozstrzygnął przetargi na dostawy estrów metylowych kwasów tłuszczowych oraz bioetanolu. Obydwa przetargi realizowane były wspólnie z Mažeikių Nafta i Unipetrolem.

Informacje na temat organizowanych akcji ofertowych zamieszczone były na stronie www.orlen.pl, a dodatkowo zapytania ofertowe skierowane zostały do kilkudziesięciu spółek polskich oraz krajów Unii Europejskiej. Zainteresowanie końcowymi procesami przetargowymi, zarówno w przypadku bioetanolu, jak i estrów wykazało ponad 20 spółek krajowych i zagranicznych.

Czynnikami decydującymi o wyborze dostawcy była jakość oferowanego produktu, cena oraz spełnienie uregulowań formalno - prawnych określonych w odpowiednich krajowych aktach prawnych.

W efekcie przeprowadzonej akcji ofertowej w 2009r. estry dla Grupy Kapitałowej ORLEN będą dostarczać:

 •  dla PKN ORLEN
  Rafineria Trzebinia S.A, Wratislavia – Bio Sp. z o.o., BIOPALIWA S.A., PPHU As-Gold Sp. z o.o., Biowerk Sohland GmbH, Biodiesel Paldiski AS, Verbio STS AG oraz Agropodnik a.s.,
 •  dla Mazeikiu Nafta
  BioVenta i Biodiesel Paldiski AS
 •  dla UNIPETROL
  Oleochemical; Oleofin oraz Primagra

PKN ORLEN realizując politykę zachowania najwyższych standardów jakości w stosunku do wprowadzonych na rynek Polski paliw, podjął decyzję o zakupie w 2009 r. wyłącznie estrów pochodzenia rzepakowego (RME), które cechują się najlepszymi parametrami fizyko-chemicznymi w porównaniu z estrami produkowanymi na bazie innych olejów roślinnych oraz tłuszczów posmażalniczych.

Dostawy bioetanolu w przyszłym roku realizować będą firmy:

 •  dla PKN ORLEN
  PHP Wawrzyniak, Podlaskie Gorzelnie Surwin Sp. z o.o., Destylacje Polskie Sp. z o.o. oraz UNI-MALEW Sp. z o.o.
 •  dla Mazeikiu Nafta
  BIOFUTURE
 •  dla UNIPETROL
  Alcodis

W przypadku bioetanolu spółki GK ORLEN podjęły decyzję o częściowym zaopatrzeniu w bioetanol na bazie kontraktów długoterminowych i częściowym zapewnieniu dostaw w trybie spot. Najkorzystniejsze warunki cenowe w prowadzonym przetargu przedstawiły spółki polskie, które stanowią 100% wybranych do kontraktacji dostawców. Brakujące ilości będą kontraktowane na warunkach spot uwzględniając aktualna sytuację rynkową.