10.12.2008

PKN ORLEN i Fundacja ORLEN Dar Serca z pomocą Strażakom

Władze PKN ORLEN i Fundacji ORLEN Dar Serca wspólnie z przedstawicielami zawodowych i ochotniczych straży pożarnych w trakcie dzisiejszego spotkania podsumowały efekty współpracy w 2008 roku. W ramach programu "Z ORLENem Bezpieczniej" 18 jednostek z całego kraju otrzymało darowizny finansowe, a także sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Gospodarz spotkania - Marek Serafin, Członek Zarządu Koncernu zwrócił uwagę na fakt, iż Spółka od momentu zawarcia w 2001 roku Porozumienia z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, którego celem było m.in. podniesienie warunków bezpieczeństwa pożarowego i chemiczno - ekologicznego, w pełni wywiązuje się z zawartych w dokumencie postanowień dotyczących wspierania jednostek straży pożarnej. Przypomniał, iż w ostatnich kilku latach PKN ORLEN przeznaczył ponad 3,5 miliona PLN na ten szczytny cel.

Koncern docenia fakt, iż straż pożarna każdego dnia jest gotowa nieść pomoc innym i reagować w krytycznych sytuacjach. Wielokrotnie strażacy udowadniali, że są dobrze przygotowani do ratowania życia i mienia, jeżeli tylko posiadają odpowiedni sprzęt ratunkowy i środki na bieżące funkcjonowanie.

PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy mające na celu ratowanie życia i zapewnienie bezpieczeństwa. Zgodnie z Polityką dobroczynności Koncernu beneficjentami pomocy są m.in. jednostki zwalczające skutki klęsk żywiołowych, pożary i inne zagrożenia, a więc wszystkie, które działają w ramach szeroko rozumianego systemu ratownictwa.