17.12.2008

PKN ORLEN i PERN podpisały list intencyjny w sprawie nowego rurociągu

PKN ORLEN i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" podpisały list intencyjny w sprawie budowy rurociągu Boronów - Trzebinia. Rurociąg będzie miał blisko 100 km długości. Inwestycja będzie ważnym elementem optymalizacji transportu paliw, co pozwoli znacznie obniżyć koszty logistyczne.

Intencje partnerów zostaną potwierdzone w umowie, której podpisanie ma nastąpić w połowie 2009 roku.

Planowany rurociąg będzie przedłużeniem istniejącej obecnie sieci Płock - Koluszki - Boronów. Inwestorem jest PERN Przyjaźń S.A., natomiast PKN ORLEN deklaruje długoterminowe korzystanie z usługi przesyłu ok. 1 mln ton paliw rocznie poprzez nową nitkę Inwestycja wpłynie na zwiększenie efektywności zaopatrzenia jednego z największych ośrodków konsumpcji paliw w Polsce - Krakowa i Katowic.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac PERN Przyjaźń i PKN ORLEN przeprowadzą w najbliższym czasie szczegółowe studium wykonalności projektu. Głównym jego celem będzie między innymi doprecyzowanie szczegółów technicznych oraz ekonomicznych związanych z budową. Do końca lipca 2009 roku strony przedstawią szczegółowe warunki współpracy.

Inwestycja wpisuje się w aktualizowana strategię PERN "Przyjaźń", której ważnym elementem będzie rozwój ekonomicznie opłacalnych systemów logistycznych.

Przesył paliw z wykorzystaniem rurociągu jest optymalnym rozwiązaniem logistycznym z punktu widzenia koncernu naftowego. Dlatego PKN ORLEN realizuje również inną inwestycję tego typu - rurociąg Ostrów Wielkopolski - Wrocław. Jego przepustowość będzie wynosić ok. 1 mln ton paliw rocznie. Rurociąg ten będzie miał 105 km długości i zostanie uruchomiony do końca 2009 roku.