18.04.2008

PKN ORLEN dla zachowania historii polskiego przemysłu naftoweg

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce otrzymała od PKN ORLEN darowiznę w wysokości 500 tys. zł, z przeznaczeniem na działalność statutową w roku 2008. Od chwili powstania Fundacji, Spółka przeznaczyła na rzecz utrzymania i rozwoju, unikalnego w skali światowej, muzeum łącznie ponad 2 miliony złotych.

"PKN ORLEN, czerpiąc z ponad 100-letniej tradycji polskiego przemysłu rafineryjnego, czuje się zobowiązany wspierać Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, które jest świadectwem świetności polskiej myśli technicznej oraz rodzimego wkładu w rozwój cywilizacyjny Europy" - powiedział Wojciech Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Biura Zarządu PKN ORLEN.

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza powstało na terenie czynnej do dziś, najstarszej na świecie, kopalni ropy naftowej w Bóbrce, założonej w 1854 roku, przez Ignacego Łukaszewicza - ojca polskiego i światowego przemysłu naftowego. Prezentowane w nim eksponaty dokumentują historię przemysłu naftowego od chwili jego powstania po czasy współczesne.

Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce działa od 24 sierpnia 2004 roku. Powołały ją trzy podmioty: PKN ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Celem utworzenia Fundacji było utrzymanie i rozwój Muzeum, zabezpieczanie urządzeń o znaczeniu historycznym, powiększanie ekspozycji, popularyzacja i promocja Muzeum, dbałość o dziedzictwo kulturowe. Środki na realizację jej celów statutowych pochodzą z dotacji przekazywanych przez fundatorów oraz działalności gospodarczej, m.in. sprzedaży biletów, organizowanych szkoleń i konferencji oraz imprez towarzyskich i integracyjnych. Fundacja wydaje pismo "Wiek Nafty". Systematycznie prowadzone są prace konserwatorsko - remontowe oraz uzupełniane zbiory Muzeum. Nowe eksponaty są nabywane przez Fundację lub otrzymywane w formie darowizny.