03.04.2008

PKN ORLEN i Scania Polska podpisały list intencyjny

PKN ORLEN i Scania Polska S.A. podpisały dziś List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocji i wprowadzania nowego biopaliwa na bazie bioetanolu na polski rynek.

List sygnowali Dariusz Formela, Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej, Robert Gmyrek, Dyrektor Biura Alternatywnych Źródeł Energii PKN ORLEN, Thomas Bertilsson, Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. oraz Andrzej Jaworski, Dyrektor Sprzedaży Autobusów Scania Polska S.A..

Podpisanie listu intencyjnego zapoczątkuje szeroko rozumiane działania mające na celu promocję na rynku polskim biopaliwa na bazie bioetanolu (E95). W ramach współpracy planowane jest przeprowadzenie projektu badawczo - eksploatacyjnego przy wykorzystaniu nowego biopaliwa E95. PKN ORLEN zapewni przeprowadzenie badań laboratoryjnych biopaliwa E95, natomiast Scania Polska wprowadzi do swojej oferty handlowej skierowanej na rynek polski, samochody przystosowane do zasilania bioetanolem. Obie firmy wspólnie przeprowadzą min. próby eksploatacyjne nowego biopaliwa wraz z zainteresowanym stosowaniem ekologicznego środka transportu samorządem lokalnym. Do projektu włączone zostaną także akredytowane laboratorium badawcze.

"Mam nadzieję, że podpisany list intencyjny stanie się początkiem owocnej współpracy pomiędzy liderem branży naftowej w Europie Centralnej, jakim jest PKN ORLEN, a liderem sektora pojazdów ciężarowych, autobusów miejskich i turystycznych jakim jest Scania. Kooperacja ze spółką Scania to kolejny etap działalności w segmencie alternatywnych źródeł energii, który przyczyni się do poprawy stanu środowiska oraz realizacji NCW" - powiedział Dariusz Formela, Członek Zarządu PKN ORLEN.

Reprezentujący Scanię, Thomas Bertilsson podkreślił, że "Nasza firma oferuje swoim klientom pojazdy Scania zapewniające najwyższą ekonomikę eksploatacji przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko, a podpisanie listu intencyjnego z PKN ORLEN stanowi kolejny krok na drodze do redukcji emisji spalin".

PKN ORLEN i Scania Polska zakładają, iż zainicjowana współpraca przyczyni się do wypracowania rozwiązań, popularyzujących zastosowanie biopaliw w Polsce.

Biuro Prasowe