08.02.2008

Arcydzieła polskiego malarstwa pod patronatem PKN ORLEN

PKN ORLEN został Mecenasem programu „Przywracamy blask arcydziełom malarstwa polskiego”. Projekt realizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie ma na celu zabezpieczenie i sukcesywną konserwację płócien znajdujących się w Galerii Malarstwa Polskiego, która jest jedną z największych i najbardziej reprezentatywnych w Polsce. W Galerii prezentowanych jest stale 430 obrazów, będących wyborem najwybitniejszych dzieł z kolekcji liczącej ponad sześć tysięcy obiektów malarstwa polskiego, począwszy od XVI w., aż po okres poprzedzający wybuch I wojny światowej.

O projekcie

Obrazy wystawiane w Galerii Malarstwa Polskiego należą do kanonu europejskiej sztuki malarskiej, a ich autorami są najznamienitsi polscy artyści. Ze względu na brak wystarczających środków na zmodernizowanie infrastruktury sal wystawienniczych, trudno jest spowolnić proces starzenia i związanych z tym zmian zachodzących w dziełach sztuki. Aby temu zapobiegać Muzeum Narodowe stworzyło program „Przywracamy blask arcydziełom malarstwa polskiego”, którego mecenasem jest PKN ORLEN. W ramach tego projektu zostały również podjęte prace nad zaprojektowaniem rozwiązań technicznych, umożliwiających poprawę cyrkulacji powietrza i utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniach Galerii.

Program „Przywracamy blask arcydziełom malarstwa polskiego” został stworzony przez Muzeum Narodowe w celu zabezpieczenia wybitnych dzieł przed nieubłaganym działaniem czasu” - mówi Lidia Karecka, Główny Inwentaryzator Muzeum Narodowego. Natomiast kurator Galerii Sztuki Polskiej Nowożytnej, Elżbieta Charazińska, precyzuje: „W obecnej chwili wśród obrazów wymagających natychmiastowej konserwacji są m. in. takie arcydzieła, jak: „Widok Ujazdowa i Łazienek” Bernarda Bellotto zwanego Canaletto, „Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego, „Śmierć Przemysława” Wojciecha Gersona, „Alarm” i „Matka Boska Poczajowska” Józefa Brandta czy „Hamlet polski” Jacka Malczewskiego. Należy pamiętać, że doznań estetycznych widza w kontakcie z oryginalnym dziełem sztuki nie zastąpią nawet najbardziej rozwinięte techniki multimedialne. Dlatego też musimy dbać o powierzone naszej pieczy obiekty i zabiegać o zrozumienie potrzeb związanych z ich przechowywaniem czy udostępnianiem, jak też perspektywicznym uzupełnianiem kolekcji”. Jednocześnie dopowiada: „Rolę mecenasa postrzegamy nie tylko przez pryzmat niezbędnej i kosztownej modernizacji sal Galerii czy konserwacji dzieł sztuki, ale również jako hojnego wspomożyciela przyszłych zakupów cennych obrazów artystów polskich.”

Współpraca

„Dzięki takim mecenasom jak PKN ORLEN, Muzeum Narodowe w Warszawie jest w stanie polepszać warunki ekspozycyjne, tak aby w coraz większym stopniu zabezpieczać dzieła sztuki przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych: szkodliwym promieniowaniem UV, niewłaściwą temperaturą, wilgotnością czy oświetleniem. Dzięki środkom przekazanym przez PKN ORLEN zostały już podjęte działania mające na celu wymianę szyb w oprawach obiektów szczególnie wrażliwych na specjalne, spełniające najwyższe wymogi konserwatorskie. Operacja ta dotyczy przede wszystkim delikatnych pasteli Stanisława Wyspiańskiego oraz akwarel Juliana Fałata, eksponowanych na galerii. Podejmowanie tego rodzaju działań profilaktycznych jest tym bardziej cenne, że w Polsce znajduje się wiele dzieł sztuki, które z braku środków finansowych niszczeją i tracą swoje autentyczne piękno. Obowiązkiem nas wszystkich jest dbanie, aby przyszłe pokolenia Polaków mogły się cieszyć i szczycić dziedzictwem narodowym, jakie oferuje nam rodzima sztuka” - mówi Dorota Ignatowicz – Woźniakowska, główny konserwator Muzeum Narodowego, PKN ORLEN od czterech lat współpracuje z Muzeum Narodowym aktywnie wspierając inicjatywy na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego.

Dotychczas Koncern przekazał m.in. środki finansowe na inwestycje związane z modernizacją zabezpieczeń technicznych Muzeum. Z tych funduszy zostały unowocześnione zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe, system monitoringu TV i kontroli dostępu do sal wystawienniczych.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN