19.05.2008

Nowa spółka AB Mažeikiu Nafta

19 maja 2008 roku w litewskim rejestrze przedsiębiorstw zarejestrowana została spółka UAB Mazeikiu Nafta Paslaugos Tau , z siedzibą w Juodeikiai, LT-89467 Mazeikiai, Litwa.

Spółka zależna PKN ORLEN, AB Mažeikiu Nafta nabyła udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego nowego podmiotu, reprezentujące 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki UAB Mažeikiu Nafta Paslaugos Tau.

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych spółki Mažeikiu Nafta na dzień 19 maja 2008 roku wynosi 500 000 LTL (czyli około 490 000 PLN według kursów średnich Narodowego Banku Polskiego dla PLN/LTL z dnia 19 maja 2008 roku).

Podstawową działalnością UAB Mažeikiu Nafta Paslaugos Tau są usługi cateringowe, sprzątania i utrzymania wnętrz oraz usługi ogrodnicze. Wymienione usługi przeniesiono do nowej spółki w ramach restrukturyzacji i wydzielania obszarów niezwiązanych bezpośrednio z główną działalnością AB Mažeikiu Nafta. Kadrę nowej spółki stanowić będą pracownicy AB Mažeikiu Nafta, zatrudnieni dotychczas w wydzielonych obszarach.

Szczególowych informacji udziela:

Jacek Komar
Rzecznik Prasowy AB Mazeikiu Nafta
jacek.komar@nafta.lt
+ 370 69 84 02 34