13.03.2008

PKN ORLEN po raz kolejny dołączył do grona darczyńców Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich

PKN ORLEN przekazał Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” darowiznę w wysokości 350 tysięcy złotych na zakup ambulansu ratowniczego na potrzeby Ośrodka Ratownictwa Medycznego i Drogowego w Klebarku Wielkim koło Olsztyna. Wsparcie udzielone Fundacji przez Koncern przyczyni się do podniesienia szybkości i jakości pomocy udzielanej ofiarom wypadków drogowych.

To już druga darowizna PKN ORLEN na rzecz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich. W grudniu 2006 roku Spółka przekazała wsparcie finansowe w wysokości 300 tysięcy złotych na rzecz Szpitala Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda w Olsztynie, z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia ze specjalistycznym wyposażeniem, służącej do obsługi leczenia długoterminowego pacjentów apalicznych, tj. znajdujących się w stanie śpiączki mózgowej.

Na dzisiejszej uroczystości poświęcenia pojazdu Koncern reprezentowali Barbara Tęcza – Kierownik Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PKN ORLEN oraz Krzysztof Langer - Zastępca Dyrektora Biura Marketingu, który powiedział: „Przekazanie ze środków Biura Marketingu PKN ORLEN darowizny na ten szczytny cel, jakim jest zakup ambulansu ratowniczego dla Ośrodka Ratownictwa Medycznego i Drogowego w Klebarku Wielkim to kolejny dowód, że zaangażowanie społeczne, zapisane w Misji naszej Spółki, nie pozostaje tylko w sferze deklaratywnej, lecz konsekwentnie znajduje wyraz w podejmowanych przez Koncern działaniach.” Barbara Tęcza podkreśliła również, iż „przekazane wsparcie wpisuje się w jeden z tradycyjnych priorytetów działalności dobroczynnej Koncernu, jakim jest ochrona życia i zdrowia”.

PKN ORLEN wraz ze swoją Fundacją ORLEN DAR SERCA od lat wspiera organizacje dobroczynne, pozarządowe, instytucje pożytku publicznego, osoby prywatne, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze dobroczynnym m.in. na rzecz społeczności lokalnych, środowiska osób niepełnosprawnych, czy też przyczyniające się do rozwoju nauki i oświaty.

O tym, że Spółka aktywnie wciela w życie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, świadczy także fakt, iż PKN ORLEN znalazł się w elitarnym gronie polskich Liderów Filantropii, zajmując czwarte miejsce w I konkursie Forum Darczyńców według wielkości przekazanych środków w 2007 roku.

Zakon Kawalerów Maltańskich powstał w Jerozolimie w XI wieku, jako społeczność rycerska służąca pomocą chorym i ubogim pielgrzymom, którzy przybywali do Ziemi Świętej. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego siedziba Zakonu mieściła się kolejno na Cyprze, Rodos, Malcie, a obecnie w Rzymie. Zakon przybył do Polski w 1187 roku i jest najstarszą organizacją charytatywną działającą w kraju, wierną zasadzie, która wyraża się mottem: Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum - Obrona Wiary i Pomoc Ubogim. Utworzenie Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska” umożliwia realizację historycznych zadań Zakonu – opieki nad chorymi i biednymi. Fundacja ma pod opieką szpitale, centra medyczne, ambulatoria, domy pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także hospicja dla nieuleczalnie chorych w wielu miastach w Polsce .

Biuro Prasowe
PKN ORLEN