28.03.2008

PKN ORLEN wybrał nowych dostawców estrów

PKN ORLEN wybrał dostawców estrów służących do komponowania z olejem napędowym oraz stanowiących samoistne paliwo. Koncern kontynuuje w ten sposób działania na rzecz spełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie biopaliw w 2008 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PKN ORLEN wybrał dostawców estrów metylowych kwasów tłuszczowych dla PKN ORLEN S.A.. W terminie 16 kwietnia - 31 grudnia 2008 wybrane firmy dostarczą ok. 180 tys ton estrów.

Głównym dostawcą estrów dla Koncernu jest spółka należąca do Grupy Kapitałowej- Rafineria Trzebinia. Roczny kontrakt ze spółką Rafineria Trzebinia na rok 2008 został zawarty w drodze postępowania przetargowego realizowanego pod koniec 2007 roku.

Dostawcami, którzy zaopatrzą Koncern w pozostałą ilość estrów w 2008 roku są spółki: Bioenergia Sieradz Sp. z o.o., Biopaliwa S.A. , Eco-Motion GmbH, Verbio STS AG, Agropodnik a.s., Biowerk Sohland GmbH, Wratislavia - Bio sp. z o.o. i Rapsveredelung Vorpommern GmbH&Co.KG.

Wybrane firmy spełniają kryteria dotyczące wymagań jakościowych dla estrów oraz wymagań formalno - prawnych nałożonych Ustawą o biopaliwach.

Estry metylowe kwasów tłuszczowych są jednym z najbardziej rozpowszechnionych biokomponentów. Stosowanie biokomponentów do paliw zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i wpływa pozytywnie na środowisko naturalne.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN