18.09.2008

Rezygnacja Wojciecha Heydla ze stanowiska Prezesa Zarządu PKN ORLEN

W dniu 18 września 2008 r. Wojciech Heydel, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. rezygnację z zajmowanego stanowiska, jako uzasadnienie wskazując nadrzędny interes Spółki wobec wyczerpania dotychczasowej formuły współpracy w ramach Zarządu.
W związku z wygaśnięciem mandatu Rada Nadzorcza wyraziła Panu Prezesowi podziękowanie za wkład pracy wniesiony w rozwój Spółki w minionych czterech latach.