15.09.2008

Z PKN ORLEN bezpiecznie

Rusza trzecia edycja Programu ORLEN. Bezpieczne Drogi pod hasłem "Rodzice wzorem dla dziecka". Jej głównym celem jest uświadomienie rodzicom ich ważnej roli w codziennej edukacji swoich pociech w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Jak podają badania przeprowadzone przez brytyjski program edukacyjny "THINK", to jak dziecko zachowuje się na drodze jest przede wszystkim wynikiem zachowań jego rodziców. "Dzieci w dużej mierze uczą się od swoich rodziców, najpierw obserwują, potem naśladują, a następnie odtwarzają w sposób automatyczny" - mówi psycholog Małgorzata Ohme - "im wcześniej zapiszą się w umysłach dzieci dobre wzory zachowań w ruchu drogowym, tym większa szansa, że przetrwają w ryzykownych sytuacjach, z którymi stykają się i stykać będą przez następne lata".

Integralnym elementem Programu "ORLEN. Bezpieczne drogi" jest Konkurs Inicjatyw adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Ideą PKN ORLEN jako organizatora Konkursu jest inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach.

"Realizujemy Program ORLEN. Bezpieczne Drogi od trzech lat i uważamy, że doskonale pokazuje on, jak wiele inicjatyw na rzecz zwiększenie bezpieczeństwa na drodze ma swoje źródła w aktywności lokalnych społeczności. Cieszymy się, że możemy być swoistym spiritus movens wielu działań na tym polu, i że możemy przyczyniać się do nagłośnienia projektów, mogących być wzorem dla innych, a które bez naszego wsparcia nie mogłyby się szerzej rozwinąć. To właśnie stanowi o ogromnym potencjale naszego Programu, za którym kryje się wiedza i pomysły osób realizujących zgłaszane do Konkursu inicjatywy. Jestem przekonany, że tegoroczna tematyka Programu spotka się z szerokim społecznym zainteresowaniem i podobnie jak w latach ubiegłych liczba zgłoszeń do Konkursu będzie imponująca" - powiedział Jacek Krawiec, Wiceprezes PKN ORLEN.

Projekty można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej programu www.orlenbezpiecznedrogi.pl od 15 września do końca grudnia b.r.
W tym roku pula nagród pieniężnych dla najlepszych i najprężniej działających inicjatyw wynosi 500 000 zł. Podczas tegorocznej edycji zostanie również przyznana nagroda Internautów, którzy mogą głosować na wybrane przez siebie Inicjatywy na stronie internetowej Programu.
PKN ORLEN uruchomił Program "ORLEN. Bezpieczne drogi" w roku 2006.
W ciągu blisko trzech lat realizacji Program stał się jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.