21.12.2009

Grupa ORLEN rozstrzygnęła przetarg na dostawę estrów w 2010 roku

Dostawy estrów kwasów metylowych dla Grupy Kapitałowej PKN ORLEN okresie styczeń - wrzesień 2010 roku realizować będzie 13 kontrahentów. Biokomponenty trafią na rynek polski, litewski i czeski. Łącznie Grupa ORLEN zakontraktowała ponad 400.000 ton estrów.

Do akcji ofertowej zaproszono ponad 150 spółek z rynku europejskiego. Finalnie ofertę współpracy złożyło ponad 20 potencjalnych dostawców.

Zgodnie z zasadami wyboru dostawców biokomponentów, w pierwszym etapie oferenci składali swoje propozycje cenowe za pośrednictwem aukcji internetowej (negocjacje on-line). Etapem wyłaniającym finalnie dostawców były negocjacje bezpośrednie.

Ostatecznie o wyborze kontrahentów decydowały: jakość oferowanego produktu, spełnienie uregulowań formalno - prawnych określonych odpowiednio w krajowych aktach prawnych oraz warunki handlowe.

- Umowy terminowe i struktura dostawców dla poszczególnych spółek Grupy zapewni nam płynność i bezpieczeństwo dostaw co ma szczególne znaczenie przy wciąż rosnącym poziomie celów wskaźnikowych. Warto podkreślić, że ponad 41% wolumenu estrów na rynek polski dostarczą kontrahenci krajowi. Kontynuując politykę zachowania najwyższych standardów jakości w stosunku do wprowadzonych na rynek polski paliw zakontraktowaliśmy wyłącznie estry pochodzenia rzepakowego (RME), które w porównaniu do estrów produkowanych na bazie innych olejów roślinnych cechują się najlepszymi parametrami fizyko-chemicznymi - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dostawcami wyłonionymi w trakcie procesu zostali:

Dla PKN ORLEN S.A.:
Aleks Fruit Sp. z o.o., ADM Hamburg AG, Rapseveredelung Vorpommern GmbH&Co. KG, Agropodnik a.s. Jihlava, Biopaliwa S.A., Bioagra Oil S.A., Biodiesel Paldiski AS oraz Rafineria Trzebinia S.A.

Dla ORLEN Lietuva:
SIA BioVenta, Biodiesel Paldiski AS oraz StatoilHydro ASA

Dla UNIPETROL RPA, s.r.o.:
Oleochemical a.s; Olefin a.s. oraz Agropodnik a.s. Jihlava

W 2010 roku wskaźnik NCW dla Polski został określony w wysokości 5,75 % energetycznego. Osiągnięcie takiego poziomu będzie dużym wyzwaniem dla producentów i importerów paliw.

Biuro Prasowe